Súťaž v spoločenskej hre „DÁMA“

Súťaž v spoločenskej hre „DÁMA“