VZN 2016

Názov
Dodatok č. 1 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4. 12. 2015 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
VZN č. 14 - 03/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
2016-05-16 - VZN Odpady Schvaleny(2)
2016-07-29 - Prevadzkovy Poriadok Schvaleny(2)
2016-07-28 - VZN O Správe A Prevádzkovaní Pohrebiska Schvalene(2)
2016-05-16 - VZN Odpady Schvaleny
2016-07-29 - Prevadzkovy Poriadok Schvaleny
2016-07-28 - VZN O Správe A Prevádzkovaní Pohrebiska Schvalene