VZN 2010

Názov
17-01-2010 miestne referendum
6-07-2010 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku
VZV 6-07-2010 O Podmienkach Ur