Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1224
Otília Kadášiová
89-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1223
Róbert Hozák
88-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1222
Adriana Obertová
87-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1221
Iveta Šibíková
86-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1220
František Chovanec
85-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1219
Ľudmila Bellová
84-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1218
Daniel Káčer
83-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
400 €
pdf
pdf
1217
Miroslav Záň
82-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
250 €
pdf
pdf
1216
Stanislaw Suszka
81-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
350 €
pdf
pdf
1215
Akadémia muzika, IČO: 42391881
80-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1214
Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
79-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
150 €
pdf
pdf
1213
Mariana Olbertová
78-2017 Nájomná zmluva, Olbertová
360 €
pdf
pdf
1212
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
77-2017 Darovacia zmluva - Lezecká stena
1000 €
pdf
pdf
1211
Vladimír Cimrák, rod. Cimrák, a manželka Magdaléna Cimráková, rod. Ferancová
76-2017 Kúpna zmluva
820 €
pdf
pdf
1210
Anna Kršková
18-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1209
Slavomír Klocháň
75-2017 Kúpna zmluva zásahové prilby HEROS
160 €
pdf
pdf
1208
Mgr. Anna Víglašová
17-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1207
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
74-2017 Dohoda č. 17/20/50J/ll o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10299 €
pdf
pdf
1206
Jana Karcolová
16-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
1205
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
73-2017 Zmluva Oprava MK Zázrivá - časť Havrania
32754 €
pdf
pdf
1204
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
72-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM2 MR
0 €
pdf
pdf
1203
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
71-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM1 MR
0 €
pdf
pdf
1202
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
70-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Internet Biela MR
10 €
pdf
pdf
1201
Ľudovít Gaššo
15-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1200
Vladimír Šumský, Erika Šumská, rod. Smolková
69-2017 Kúpna zmluva na zariadenie bytu č. 1
1300 €
pdf
pdf
1199
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
68-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
19 €
pdf
pdf
1198
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
67-2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zázrivské dni 2017
4000 €
pdf
pdf
1197
Fond na podporu umenia, IČO: 42418933
66-2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príspevku - knižnica
1000 €
pdf
pdf
1196
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
65-2017 Darovacia zmluva - Lezecká Stena
2000 €
pdf
pdf
1195
MK hlas, s.r.o., IČO: 45352305, DIČ: 2022945408
64-2017 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecného rozhlasu
12975 €
pdf
pdf
1194
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 202042704
63-2017 Zmluva o dielo č. 221/17/039, Oprava MK Zázrivá - časť Ráztoky
32754 €
pdf
pdf
1193
Pavol Láštic
14-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1192
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, IČO: 36070629, DIČ: 2021602066
62-2017 Zmluva o spolupráci - Odkaz pre starostu
0 €
pdf
pdf
1191
Mgr. Peter Madigár, IČO: 50 872 168, DIČ: 1075388006
61-2017 Príkazná zmluva, Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ , (externý projektový manažment)
25878 €
pdf
pdf
1190
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IČO: 00151866, DIČ: 2020571520
60-2017 ZMLUVA číslo OU-DK-OKR-2017/004553-023 o výpožičke
4565 €
pdf
pdf
1189
Orange Slovensko a. s., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
59-2017 Orange a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1188
Ondrej Košarišťan s rodinou
58-2017 Darovacia zmluva - Starý kostol
500 €
pdf
pdf
1187
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
57-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. V3/2017/O/69 - autobusová zastávka
1495 €
pdf
pdf
1186
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
56-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 152/O/OK-2017 - Zázrivské dni 2017
1300 €
pdf
pdf
1185
Jaroslav Hanuš, IČO: 40820726
55-2017 Nájomné na plochu
400 €
pdf
pdf
1 2 3 4 31