Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1163
Ľudmila Bellová
36-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1162
Ladislav Kazár
35-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1161
Matej Kazár
34-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1160
Anton Otruba
33-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1159
Róbert Hozák
32-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1158
Cech slovenských gajdošov
31-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1157
Rudolf Gontko
30-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1156
Otília Kadášiová
29-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1155
Daniel Káčer
28-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
400 €
pdf
pdf
1154
Andrea Kučíková
27-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
400 €
pdf
pdf
1153
Matej Otruba
26-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1152
Peter Otruba
25-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1151
Stanislav Otruba
24-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1150
Jozef Slaninka
23-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1149
Renáta Žillová
10-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1148
Helena Gaššová
09-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1147
FRP Services, s.r.o., IČO 01541137, DIČ CZ01541137
22-2017 FIREPORT
144 €
pdf
pdf
1146
Zekostav, s.r.o., IČO: 47693380
21-2017 Rekonštrukcia tanečnej sály a baru kultúrneho domu v Zázrive
4012 €
pdf
pdf
1145
GASTRO VRÁBEL, s.r.o., IČO: 43897452, IČ DPH: SK 2022503626
20-2017 Dodatok k zmluve č. 12-2017 Gastrozariadenie v kuchynke Kultúrneho domu
0 €
pdf
pdf
1144
Miroslav Šlapka
19-2017 Kronika
240 €
pdf
pdf
1143
Elena Fedorová
18-2017 Kúpna zmluva
2510 €
pdf
pdf
1142
JaP SK, s.r.o.
17-2017 Zmluva o dielo Elektroinštalácie v kuchyni kultúrneho domu
5083 €
pdf
pdf
1141
Antónia Janegová
08-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1140
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, DIČ: 2020834475, IČ DPH: SK2020834475
16-2017 Darovacia zmluva PSS a.s.
3500 €
pdf
pdf
1139
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359, DIČ: 202 334 5962
15-2017 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
0 €
pdf
pdf
1138
Jana Šestáková
07-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1137
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
14-2017 Dohoda č. 17/20/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
25748 €
pdf
pdf
1136
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
13-2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
0 €
pdf
pdf
1135
Darina Valterová
06-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1134
GASTRO VRÁBEll, s.r.o., IČO: 43897452, IČ DPH: SK 2022503626
12-2017 Gastrozariadenie v kuchynke Kultúrneho domu
24480 €
pdf
pdf
1133
Milan Dozsa
05-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1132
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
11-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
5240 €
pdf
pdf
1131
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
10-2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0 €
pdf
pdf
1130
MP Instal, s.r.o, IČO: 47693380
9-2017 Inštalatérske práce kúrenia a plynu, kuchyňa kultúrneho domu v Zázrivej
13866 €
pdf
pdf
1129
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
08-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1128
Jozef Flajs
04-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1127
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
07-2017 Dohoda č. 17/20/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
pdf
pdf
1126
Terézia Lášticová
06-2017 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1125
Mária Smilková
03-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1124
mArchus, s.r.o., IČO: 36499081
05-2017 - Zmluva o dielo ZŠsMŠ
600 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 31