Verejné obstarávanie

Názov zákazky:

Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ (externý  projektový manažment)
Dokument vo forme PDF

Výzva na predloženie ponuky (externý projektový manažment)

Dokument vo forme PDF

Príloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií- editovateľná verzia vo formáte ODT