Podujatia

2. ročník týždeň čítania deťom

foto Anna Otrubová

29 fotiek

Deň Európy v Záhrebe

foto veľvyslanectvo SR v Záhrebe

5 fotiek

Medzinárodny deň Matiek 2016

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

48 fotiek

Slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku svätého Floriána, patróna hasičov

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

59 fotiek

Stavanie Mája 2016

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

50 fotiek

Kniha Oravy 2015

foto Oravská knižnica Antona Habovštiaka

13 fotiek

Uivítanie novorodencov 2016

foto Pavol Láštic facebook.com/pavollasticcreative

66 fotiek

Noc s Andersenom v Zázrivej 2016

foto Jozef Juríik

32 fotiek

Marec mesiac knihy

foto Anna Otrubová

38 fotiek

Žiaci v knižnici

foto Anna Otrubová

22 fotiek

Kniha a jej význam

foto Milota Papalová

12 fotiek