Oznamy

Pozývame Vás na účasť vo výskume / 2015-12-04

Pozývame Vás na účasť vo výskume

Pozývame Vás na účasť vo výskume Skupinová diskusia (tzv. focus group) o spoločenských problémoch, o tom ako ich vnímate a ako by ich bolo potrebné riešiť, bude prebiehať 4. decembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Zázrivej o 16:30 prípadne veľkej účasti druhá skupina približne 18:00. V rámci diskusie nebudeme testovať vaše vedomosti. Zaujímajú nás […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2015-12-04

24c573258e964bc447fdb4d07727

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 04. 12. 2015 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. […]

Vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže / 2015-11-27

IMG_9622-1024x682w

Dňa 23.10.2015 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. I druhý ročník tejto obľúbenej súťaže, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa tešil svojej priazni. Výtvarná súťaž trvala od 01. apríla do 30. júna 2015. Celkovo […]

Katarínska disco-párty 2015 / 2015-11-14

Katarínska disco-párty 2015

Obec Zázrivá organizuje 14.11.2015 o 13.00 hod. podujatie pre deti. Na úvod budeme pozerať rozprávku, potom budú súťaže a diskotéka do 20.00 hod. Všetky deti srdečne pozývame.  

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2015-11-13

24c573258e964bc447fdb4d07727

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 13. 11. 2015 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1.  Otvorenie zasadnutia. 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.  Voľba  návrhovej  komisie. […]

Dotazník pre potreby PHSR MTD / 2015-10-31

Dotazník pre potreby PHSR MTD

Obec Zázrivá sa  v zmysle zákona č. 538/2008Z.z. v znení aktuálnych predpisov vzhľadom na zákonnú povinnosť spracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako základný dokument rozvoja obce zapojila do spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na r. 2015-2020 (s výhľadom do r. 2023), ktorý ako základný dokument rozvoja mikroregiónu bude […]

Zákonná povinnosť revízia komínov / 2015-10-28

www.sse.sk/komin

SÚ VAŠE PLYNOVÉ SPOTREBIČE A KOMÍN BEZPEČNÉ? POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ! NEZABUDNITE NA PRAVIDELNÝ SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A KOMÍNOV Máte doma plynový vykurovací kotol, bojler na ohrev vody alebo plynový sporák? Ich pravidelný servis by sa mal stať vašou rutinnou záležitosťou. Ideálny čas na pravidelný servis je letné obdobie, teda v dostatočnom predstihu pred začiatkom […]

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015 / 2015-10-28

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok, zároveň zúčastnených súťažiacich prosíme, aby nás kontaktovali, z dôvodu zaslania pozornosti ako vyjadrenie vďaky za spoluprácu. Kontakt: 0907476063 a 0908941052 m.papalova@gmail.com, karol.karcol@gmail.com. SÚŤAŽ DOMA VYROBENÝCH TRAKTOROV – DIFERÁK 2015 Víťazi kategórie 4×4 1.miesto Lukáš Otruba 2.miesto Jozef Garabík 3.miesto Marek Špánik 3.miesto Ševčík Jurášek […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 28.08.2015 / 2015-10-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 28.08.2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 5 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta,  ktorí aj všetci 5 prítomní poslanci schválili. 2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján […]

Zápis na umelecké kurzy v Zázrivej / 2015-10-28

AM-logo

Občianske združenie Akadémia muzika v spolupráci s Obcou Zázrivá a ZŠ Zázrivá otvára pre vás v školskom roku 2015/2016 umelecké kurzy: hudobný (rôzne hudobné nástroje a spev), tanečný, výtvarný a fotografický. Prihlásiť sa môžu škôlkári, deti ZŠ, študenti aj dospelí. Zároveň budú aj pokračovať nácviky detského folklórneho súboru Zázrivček s novými vedúcimi. Pre viac informácií […]