Oznamy

Výsledky súťaže „Dáma“ / 2018-03-15

20180114_132603_resize

Obecný úrad Zázrivá pripravil v nedeľu 14.1.2018 súťaž v spoločenskej hre „Dáma“. Súťaž začala o 13.hodine a skončila vo večerných hodinách. Do súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. 1. kategória deti do 10 rokov 2. kategória deti do 15 rokov 3. kategória nad 15 rokov Umiestnenie v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné: […]

Zber elektroodpadu / 2018-03-03

Zber elektroodpadu

V  stredu (28.02.2018) a v sobotu  (03.03.2018) obec Zázrivá organizuje zber nepotrebných elektrospotrebičov na ekologickú recykláciu.V deň zberu od 9:00 do 17:00 dopravte nevybrakovaný elektroodpad do zberného dvoru v Zázrivej. Ide spravidla o také elektrospotrebiče ako sú televízory, rádia, práčky, elektrické pece a rúry, bojlery, chladničky, mrazničky, vysávače, žehličky, mikrovlnky, sušiče, počítače  a pod. Nepotrebné veľké aj malé […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 08.12.2017 A UZNESENIE 5-2017 / 2018-02-28

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08. 12. 2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08.12. 2017, č. 5-2017.  

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce / 2018-02-23

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018

Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 08. 02. 2018 na […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2018-02-23

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 23. 02. 2018 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Delegácia z Bavorska / 2018-02-15

55._27.09.2017

Naša obec Zázrivá, bola odprezentovaná ako jeden z mnohých fungujúcich príkladov v rámci seminára  „Príklady fungovania verejnej správy v Slovenskej republike“ ktorý sa uskutočnil v dňoch 25.9. – 28.9.2017 v Žilinskom samosprávnom kraji za účasti zástupcov bavorskej a slovenskej delegácie. Fotografie z podujatia sú zverejnené pod ďakovným listom.

Zázrivské fašiangy 2018 / 2018-02-10

Zázrivské fašiangy 2018

Zázrivské fašiangy 10.2.2018 Pridajte sa k nám do sprievodu! 🙂 Sprievod 11:00 – prechod masiek Začne v Ráztokách od Fedorov a bude pokračovať do Stredu Sprievod potom pôjde z konča Havranej do Stredu a z Plešivej od vleku až do Stredu Večerný program 18.00 – privítanie fašiangových masiek FS Vrchári DFS Zázrivček a heligonkári ĽH […]

Pozvánka na exkurziu z do poľského koniakówa / 2018-02-06

ppozvánka--na-odbornú-exkur

V utorok MAS Terchovská dolina spoločne s obcou Zázrivá organizuje malú exkurziu za hranice do poľského koniakówa do CENTRA PASTIERSTVA A REGIONÁLNEHO PRODUKTU http://seroscypek.pl/  . Akcia sa bude konať už tento utorok, vyrážať budeme ráno z Terchovej/Zázrivej, chceme navštíviť nášho priateľa partnera a inšpiratívneho človeka Piotra Kohuta  – baču a gazdu, ktorý na pripomienku dávnej valaskej kolonizácie v roku 2013 […]

Prváci v knižnici – Rozprávkové dopoludnie / 2018-02-02

Prváci v knižnici – Rozprávkové dopoludnie

Dňa 28.11.2017 v dopoludňajších hodinách navštívili Obecnú knižnicu žiaci prvého ročníka Základnej školy v Zázrivej. Návšteva knižnice mala aj informačný charakter. V úvode sme si povedali, čo všetko je potrebné, aby sa žiaci stali čitateľmi knižnice, informácie o vyplnení prihlášky, čo je to evidenčný list, čitateľský preukaz, či knižný lístok – oboznámenie sa s výpožičným […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 29.09.2017 A UZNESENIE 4-2017 / 2018-01-20

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29. 9. 2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29. 9. 2017, č. 4-2017.