Oznamy

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie […]

Najstaršie rodiny obce Zázrivá / 2014-12-31

nr7

V spolupráci z PhDr. Jurajom  Laššuthom sme pre Vás spracovali mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Viac informácii nájdete tu: Najstaršie rodiny obce Zázrivá

Silvestrovská veselica / 2014-12-31

Silvestrovská veselica

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na Silvestrovskú veselicu. Stretneme sa o 23:30 pod vianočným stromčekom v centre obce. Čaká Vás vianočný punč, disko-zábava a ohňostroj.

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2014-12-19

24c573258e964bc447fdb4d07727

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 19.12.2014 / piatok / o 15. 30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1.   Otvorenie zasadnutia. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.   Zloženie sľubu […]

70. výročie Slovenského národného povstania / 2014-12-18

snp5

Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania udelil oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ružomberku obciam Žaškov a Párnica Čestné uznanie za zásluhy v národnom boji proti fašizmu a za rozvíjanie odkazu SNP. Vyznamenanie odovzdali predseda historicko-dokumentačnej komisie Štefan Novák a tajomník ZO SZPB Dolný Kubín Pavol Stuchlý.

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ MEDOVNÍČEK / 2014-12-15

madovnik-kniznica

Knižné vydavateľstvo FRAGMENT vyhlasuje pre čitateľov knižnice Vianočnú súťaž o NAJKRAJŠÍ  VIANOČNÝ   MEDOVNÍČEK Najkrajšie medovníčky budú odmenené knižnými darčekmi. Teší sa na Vás kocúrik Fragmentík. Viac info u p. Otrubovej v knižnici. Obecná knižnica Mgr. Anna Otrubová 043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca / 2014-12-15

P1130436_resize

V nedeľu (30.11.2014) sme spoločne posvätili a rozsvietili prvú sviecu v adventnom venci na našom námestí. Zároveň  sme si pripomenuli pri tejto príležitosti 20. výročie zaslania vianočného stromu zo Zázrivej do Vatikánu, verejnou videoprojekciou dokumentárneho filmu z cesty stromu. Zúčastnených zohrial podávaný teplý punč. Ďakujeme za Vašu účasť.

Vianočné trhy 2014 / 2014-12-14

Vianočné trhy 2014

Obec Zázrivá v spolupráci s Materským centrom Ovečkovo, Základnou školou Zázrivá a Materskou školou Zázrivá Vás srdečne pozýva  dňa 14.12.2014 o 12.30 hod. na 3.ročník vianočných trhov. O 12:30 hod. vystúpia deti z Materskej školy a o 15.00 hod. zo Základnej školy. Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby sa prihlásili v kultúrnom dome, alebo na tel.čísle 0907 […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2014-12-11

24c573258e964bc447fdb4d07727

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 11.12.2014  / štvrtok /   o 15. 30 hod.  na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1.  Otvorenie zasadnutia. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.   Rôzne veci […]