Oznamy

Voľby do NR SR 2012 / 2012-01-22

volby-2012

Dňa 10. 3. 2012 sa uskutočnia voľby do NR SR. Možnosť voliť majú všetci občania SR. Na základe možnosti voľby poštou, chce aj Obec Zázrivá informovať svojich občanov na možnosti ako sa zúčastniť volieb. Občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Zázrivá a zdržujú sa dlhodobo v zahraničí a budú v zahraničí aj v čase volieb, môžu sa ich […]

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce / 2012-01-20

para

  Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 13.1. 2012 na […]

Nová oficiálna webová stránka obce Zázrivá / 2011-12-31

24c573258e964bc447fdb4d0772

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Zázrivá, pripravili sme pre Vás kompletne vynovený web, ktorej obsah je prehľadnejší, ucelenejší, spĺňa najnovšie štandardy webových sídiel prístupnosti a v neposlednom rade je podstatne lepšie editovateľnejšia a modernejšia. Oficiálna webová stránka obce Zázrivá bude dostupná na webových adresách www.zazriva.sk, www.zazriva.com a www.obeczazriva.sk. Ospravedlňujeme sa vopred za drobné chybičky. Vaše podnety môžete konzultovať osobne alebo […]

Poďakovanie obce Zázrivá / 2011-12-30

pss100

Zrúcanina kostolíka je osobitný článok histórie, ku ktorému každý občan Zázrivej sa prikláňa pozitívnou reakciou k jeho záchrane pre ďalšie generácie a pre stretávanie sa za účelom oddychu a upokojenia. Obec Zázrivá v mene všetkých obyvateľov ďakuje Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., za dar, finančnej hotovosti  vo výške 2 000€, na rekonštrukciu starého kostola.   Ďakujeme.

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2011-12-16

24c573258e964bc447fdb4d0772

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 16.12.2011 /piatok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom:   1.         Otvorenie zasadnutia 2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.         Voľba návrhovej komisie. 4.         Návrh rozpočtu obce, […]

Zasadanie poslancov obecného zastupiteľstva / 2011-12-09

24c573258e964bc447fdb4d0772

24.11.2011 – Pracovné stretnutie obecnej rady 09.12.2011 – Zasadanie obecného zastupiteľstva

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2011-12-09

erb

Obecný úrad 027 05 Zázrivá, Stred č. 409, č. t.: 043/5896231, fax: 043/5896130 V Zázrivej, 06. 12. 2011   Starostovi obce Poslancom Obecného zastupiteľstva Hlavnému kontrolórovi Prednostovi Obecného úradu obce Zázrivá P  O  Z  V  Á  N  K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného […]

Súťaž na zimnú údržbu ciest / 2011-11-30

udrz

Obec Zázrivá vyhlasuje verejnú súťaž na zimnú údržbu ciest. Informácie o predmete verejnej súťaže u p. Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@gmail.com). Svoje ponuky predložte najneskôr do 30.11.2011 na obecný úrad v Zázrivej.

Burza detských a tehotenských vecí / 2011-10-26

ovecky

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na BURZU DETSKÝCH A TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 27. októbra 2011 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 26. októbra 2011 od 13.00 – 16.00 Predaj vecí: 27. októbra 2011 (t.j. štvrtok) od 10.00 – 16.00 Výdaj nepredaných vecí: 27. októbra 2011 od 16.00 – 17.00 Predávať môžete detské a tehotenské oblečenie, hračky, kočíky, […]