Oznamy

Nová oficiálna webová stránka obce Zázrivá / 2011-12-31

24c573258e964bc447fdb4d0772

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Zázrivá, pripravili sme pre Vás kompletne vynovený web, ktorej obsah je prehľadnejší, ucelenejší, spĺňa najnovšie štandardy webových sídiel prístupnosti a v neposlednom rade je podstatne lepšie editovateľnejšia a modernejšia. Oficiálna webová stránka obce Zázrivá bude dostupná na webových adresách www.zazriva.sk, www.zazriva.com a www.obeczazriva.sk. Ospravedlňujeme sa vopred za drobné chybičky. Vaše podnety môžete konzultovať osobne alebo […]

Poďakovanie obce Zázrivá / 2011-12-30

pss100

Zrúcanina kostolíka je osobitný článok histórie, ku ktorému každý občan Zázrivej sa prikláňa pozitívnou reakciou k jeho záchrane pre ďalšie generácie a pre stretávanie sa za účelom oddychu a upokojenia. Obec Zázrivá v mene všetkých obyvateľov ďakuje Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., za dar, finančnej hotovosti  vo výške 2 000€, na rekonštrukciu starého kostola.   Ďakujeme.

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2011-12-16

24c573258e964bc447fdb4d0772

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 16.12.2011 /piatok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom:   1.         Otvorenie zasadnutia 2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.         Voľba návrhovej komisie. 4.         Návrh rozpočtu obce, […]

Zasadanie poslancov obecného zastupiteľstva / 2011-12-09

24c573258e964bc447fdb4d0772

24.11.2011 – Pracovné stretnutie obecnej rady 09.12.2011 – Zasadanie obecného zastupiteľstva

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2011-12-09

erb

Obecný úrad 027 05 Zázrivá, Stred č. 409, č. t.: 043/5896231, fax: 043/5896130 V Zázrivej, 06. 12. 2011   Starostovi obce Poslancom Obecného zastupiteľstva Hlavnému kontrolórovi Prednostovi Obecného úradu obce Zázrivá P  O  Z  V  Á  N  K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného […]

Súťaž na zimnú údržbu ciest / 2011-11-30

udrz

Obec Zázrivá vyhlasuje verejnú súťaž na zimnú údržbu ciest. Informácie o predmete verejnej súťaže u p. Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@gmail.com). Svoje ponuky predložte najneskôr do 30.11.2011 na obecný úrad v Zázrivej.

Burza detských a tehotenských vecí / 2011-10-26

ovecky

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na BURZU DETSKÝCH A TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 27. októbra 2011 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 26. októbra 2011 od 13.00 – 16.00 Predaj vecí: 27. októbra 2011 (t.j. štvrtok) od 10.00 – 16.00 Výdaj nepredaných vecí: 27. októbra 2011 od 16.00 – 17.00 Predávať môžete detské a tehotenské oblečenie, hračky, kočíky, […]

Zbierka použitého oblečenia / 2011-09-30

logo diakonie

Vážení občania, Obec Zázrivá v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť: oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zbytky látok) domáce potreby (riad – hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere) periny ( náplň perie, vata), […]

Káblová televízia / 2011-09-21

sub_layout_icomed_tv

Žiadame všetkých občanov napojených na obecnú káblovú televíziu, ktorí majú záujem naďalej o jej pripojenie, aby sa dostavili v stredu t.j. 21.9.2011 o 15:00 na obecný úrad v Zázrivej. Na uvedenom stretnutí sa bude prehodnocovať prevádzkovanie káblovej televízie.Ďakujeme.