Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2017 – 2019

Zápisnica zo dňa 8-12-2016 a Uznesenie 4-2016

Schválený rozpočet na roky 2017 – 2019 – príjmy

Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjmy

Schválený rozpočet na roky 2017 – 2019 – výdaje

 Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - výdaje