Povinnosť poberateľov dávky v hmotnej núdzi § 10 / 2020-07-28

V zmysle pokynu UPSVaR v Dolnom Kubíne oznamujeme, že dňa 24.6.2020 schválila vláda novelu Nariadenia vlády č. 102/2020 platného od 30.4.2020. Od 1.7.2020 všetci klienti – poberatelia dávky v hmotnej núdzi § 10, ktorí majú prijatú ponuku, majú od tohto dátumu povinnosť zúčastňovať sa výkonu činnosti (odpracovať na obci 32 h mesačne) v zmysle § […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 12.06.2020 / 2020-08-28

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.06.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.06.2020, č. 14-30 2020.  

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-24

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 24.07.2020 08:30 do: 24.07.2020 14:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-09

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 09.07.2020 08:30 do: 09.07.2020 14:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-06

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 06.07.2020 08:30 do: 06.07.2020 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-07-03

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 03.07.2020 08:30:00 do: 03.07.2020 16:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na […]

Kontajner na textil premiestnený / 2020-09-15

Kontajner na textil je premiestnený spred kultúrneho domu k zbernému dvoru v Zázrivej. Prístup k kontajneru je neobmedzený. V prípade, že je nádoba na šatstvo plná žiadame Vás, aby ste textil zanechali v zaviazanom igelitom vreci. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Ďakujeme.

Obecný úrad otvorený / 2020-07-19

zazriva

Obecný úrad v Zázrivej bude od 20. 05. 2020, otvorený v úradných dňoch a to nasledovne: pondelok od: 7.00 hod. do 15.00 hod. streda od: 7.00 hod. do 17.00 hod. piatok od: 7.00 hod. do 13.00 hod.   Žiadame občanov, aby vstupovali na Obecný úrad s rúškom, po jednom, prípadne dodržiavali od seba patričný odstup.

Výzva na dodržiavanie nosenie rúšok na verejných priestranstvách / 2020-08-15

Vážení návštevníci obce Zázrivá, na základe podnetu obyvateľov obce Zázrivá, dôrazne žiadame všetkých vlastníkov chát, ale aj náhodných návštevníkov našej obce, aby dodržiavali nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky na nosenie rúšok na verejných priestranstvá, ale aj po potulkách prírodou. Snažíme sa chrániť svoje zdravie a hlavne zdravie svojich seniorov. Vážení návštevníci a chatári, prosíme a […]

Zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín / 2020-08-28

Obec Zázrivá oznamuje, že od dnešného dňa t.j. 30.03.2020 bude zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín, t.j.: – pondelok od 09:00 hod. do 17 hod. – stredu od 09:00 hod. do 17 hod. – sobotu od 09:00 hod. do 17 hod. Zároveň upozorňujeme občanov, že aj tu treba dodržiavať nosenie rúšok, rukavíc a dodržiavať […]

Plán zasadaní na rok 2020 / 2020-12-31

zazriva

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 02. 2020 28. 05. 2020 10. 09. 2020 26. 11. 2020 Obecné zastupiteľstvá: 12. 03. 2020 11. 06. 2020 24. 09. 2020 10. 12. 2020 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej / 2020-12-31

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt “Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej” – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2020-12-31

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú […]

Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp / 2020-12-31

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady bez DPH s DPH bez DPH s DPH […]

110. VÝROČIE PRISTÁTIE FRANCÚZSKYCH VZDUCHOPLAVCOV V ZÁZRIVEJ NAD OSADOU KOZINSKÁ / 2020-12-31

Pristátie francúzskych vzduchoplavcov v Zázrivej nad osadou Kozinská, dňa 4. októbra 1909, okolo 13:30 hod. Dňa 8. októbra 2019 sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné osadenie pamätného kameňa a informačného panelu. 3. októbra 1909 o 15:00 hod. sa v švajčiarskom meste Schlieren pri Zürichu začali štvrté preteky Gordona Benneta. O deň neskôr, 4. októbra 1909, […]

NATUR-PACK verejnosti / 2020-09-23

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie. Aktuálne môžete využiť pre vzdelávacie účely informačný plagát “Spoločne vytrieďme farebenejší svet”, […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]