Príhovor starostu

Príhovor starostu

Vážený návštevníci, hostia milí spoluobčania,

stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Pred malou chvíľou sme spoločne zložili zákonom predpísaný sľub volených predstaviteľov samosprávy. Dovoľte mi úprimne Vám zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme splniť naše predvolebné sľuby a urobiť pre našu obec a jej občanov  čo najlepšiu službu.
Pevne verím že sa nám to spolu podarí.
Dôvera ktorú nám občania vyjadrili vo voľbách  je pre nás obrovskou výzvou a záväzkom.
Čaká nás veľa úloh a práce preto na začiatku želám všetkým odhodlanie a odvahu pokračovať v dobrých veciach a  nové nápady a podnety. Našu snahu nech pociťujú každodenne naši spoluobčania  ako aj návštevníci našej obce.
Vážení prítomný, dovoľte mi zároveň na prahu nového volebného obdobia poďakovať
predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu  za ich obetavú prácu. Ďakujem aj všetkým spolupracovníkom a samozrejme aj Vám spoluobčanom ktorí ste akokoľvek pomohli. Som presvedčený že sa nám spolu podarilo splniť očakávania väčšiny našich spoluobčanov. Osobitne ďakujem odchádzajúcim poslancom  predchádzajúceho obecného zastupiteľstva Tiborovi Bilekovi  Ing. Miroslavovi Macekovi a Paľovi Otrubovi za ich vykonanú prácu pre našu obec. Všetkým ďakujem aj za veľmi dobrú a priateľskú   spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období.
Taktiež ďakujem spoluobčanom ktorí prišli voliť a tým vyjadriť svoj názor na ďalšie smerovanie našej obce . Všetkým kandidátom ďakujem  za slušnú a korektnú volenú kampaň .
Vážený spoluobčania ,
Každý z nás, či je už volený zástupca alebo občan má možnosť prispieť k rozvoju ktorejkoľvek oblasti života našej obce preto sa týmto obraciam na každého , kto má záujem pomôcť v rozvoji Zázrivej nášho spoločného miesta pre život nech akokoľvek poradí alebo pomôže.
Vážený prítomný,
Prežívame prvé dni adventného obdobia preto mi dovoľte na záver môjho vystúpenia  popriať Vám pokoj, rodinnú pohodu a splnenie všetkých očakávaní ktoré si s týmto obdobím  všetci spájame
Ďakujem za pozornosť

starosta obce:
JUDr. Matúš Mních
043 58 96 133, 0907 887 756
starosta@zazriva.com
matus.mnich@zazriva.com
obeczazriva@stonline.sk