Obecné zastupiteľstvo


Jozef Červeň

Mgr. Marek Bílek

Ambróz Otruba

Bc. Jozef Jurík

Stanislav Žúbor

Janka Pazderová

Anton Drengubiak

Peter Štyrák

Ing. Radovan Lupták

Obvody poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018:

  • Havrania, Kozínska, Končitá a Stred od Výšného konca po kostol:

Mgr. Marek Bílek, Ing. Radovan Luptákk a Peter Štyrák

  • Biela, Petrová, Demkovská, Plešivá a Stred po Hájenku:

Jozef Červeň, Anton Drengubia a Ambróz Otruba

  • Dolina, Ráztoky, Grúne a Stred od Hájenky po kostol:

, Bc. Jozef Jurík a Stanislav Žúbor a Janka Pazderová.