Zamestnanci obce

  • PREDNOSTA: Ing. Ján Žúbor
  • ÚČTOVNÍČKA: Ing. Andrea Mäsiarová
  • MATRIKA A SPRÁVCA DANÍ, OVEROVANIE A OSVEDČOVANIE: Bc. Monika Žúborová
  • SOCIÁLNE, KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ, SPRÁVCA POHREBISKA, AKTIVAČNÉ PRÁCE, SPRÁVCA WEBOVÉHO SÍDLA:  Mgr. Karol Karcol
  • KULTÚRNY REFERENT: Mgr. Milota Papalová
  • OBECNÁ KNIŽNICA: Mgr. Anna Otrubová
  • HLAVNÝ KONTROLÓR: Mgr. Jozef Kazárik