Oddelenia Obecného úradu

Stavebný úrad
Ing. Ján Žúbor
043 5823232, stavebnyurad@zazriva.com, jan.zubor@zazriva.com

Ekonomické a personálne oddelenie
Ing. Andrea Mäsiarová
043 5823716, ekonom@zazriva.com, andrea.masiarova@zazriva.com

Matrika a evidencia obyvateľstva
Bc. Monika Barienčíková
043 5896231, podatelna@zazriva.com, monika.bariencikova@zazriva.com

Sociálne a Regionálne oddelenie
Mgr. Karcol Karol
043 5896 130, webmaster@zazriva.com, karol.karcol@zazriva.com

Kultúrny referent
Mgr. Milota Papalová
043 5823 232, kultura@zazriva.com, milota.papalova@zazriva.com

Obecná knižnica
Mgr. Anna Otrubová
043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Hlavný kontrolór
Mgr. Jozef Kazárik
hlavnykontrolor@zazriva.com, jozef.kazarik@zazriva.com