Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok 7:00-15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00-13:00
   
obedná prestávka 11:30-12:00

 

starosta obce:
JUDr. Matúš Mních
043 58 96 133, 0907 887 756

zástupca starostu:
Bc. Jozef Jurík
0905 158 584

prednosta:
Ing. Ján Žúbor
043 58 23 231, 0908 929 177

účtovníčka:
Ing. Andrea Mäsiarová
043 5823 716

MATRIKA A SPRÁVCA DANÍ, OVEROVANIE A OSVEDČOVANIE:
Bc. Monika Žúborová
043 58 96 231, 0908 094 277

SOCIÁLNE, KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ, SPRÁVCA POHREBISKA, AKTIVAČNÉ PRÁCE:
Mgr. Karol Karcol
043 58 96 130, 0908 941 052

KULTÚRNE PODUJATIA:
Mgr. Milota Papalová
043 58 23 232, 0907 476 063

GDPR – osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
PhDr. Dušan Kružel
bezpečnostný konzultant
kruzel@osobnyudaj.sk
02/800 800 80