Faktúry

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
198
NOMIland, s.r.o., IČO: 36174319, DIČ: 2020051055
137-2012 Zariadenie Materskej školy
0 €
pdf
pdf
199
NOMIland, s.r.o., IČO: 36174319, DIČ: 2020051055
138-2012 Zariadenie Materskej školy
0 €
pdf
pdf
413
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503, DIČ: 2020449189
352-2012 Zákonník práce
0 €
pdf
pdf
673
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 6/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 6/2014
0 €
pdf
pdf
672
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 5/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 5/2014
0 €
pdf
pdf
671
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 4/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 4/2014
0 €
pdf
pdf
667
Súhrnné zverejnenie FA za rok 2013 obce Zázrivá
Súhrnné zverejnenie FA za rok 2013
0 €
pdf
pdf
669
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 2/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 2/2014
0 €
pdf
pdf
668
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 1/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 1/2014
0 €
pdf
pdf
670
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 3/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 3/2014
0 €
pdf
pdf
674
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 7/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 7/2014
0 €
pdf
pdf
675
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 8/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 8/2014
0 €
pdf
pdf
676
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 9/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 9/2014
0 €
pdf
pdf
677
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 10/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 10/2014
0 €
pdf
pdf
678
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 11/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 11/2014
0 €
pdf
pdf
679
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 12/2014
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 12/2014
0 €
pdf
pdf
680
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 1/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 1/2015
0 €
pdf
pdf
681
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 2/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 2/2015
0 €
pdf
pdf
683
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 4/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 4/2015
0 €
pdf
pdf
682
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 3/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 3/2015
0 €
pdf
pdf
684
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 5/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 5/2015
0 €
pdf
pdf
685
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 6/2015
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 6/2015
0 €
pdf
pdf
686
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 7/2015
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 7/2015
0 €
pdf
pdf
687
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 8/2015
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 8/2015
0 €
pdf
pdf
688
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 9/2015
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 9/2015
0 €
pdf
pdf
689
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 10/2015
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 10/2015
0 €
pdf
pdf
690
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 11/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 11/2015
0 €
pdf
pdf
691
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 12/2015
Súhrnné zverejnenie FA za obdobie 12/2015
0 €
pdf
pdf
692
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 1/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 1/2016
0 €
pdf
pdf
693
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 2/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 2/2016
0 €
pdf
pdf
694
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 3/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 3/2016
0 €
pdf
pdf
695
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 4/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 4/2016
0 €
pdf
pdf
696
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 5/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 5/2016
0 €
pdf
pdf
697
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 6/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 6/2016
0 €
pdf
pdf
700
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 9/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 9/2016
0 €
pdf
pdf
699
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 8/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 8/2016
0 €
pdf
pdf
698
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 7/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 7/2016
0 €
pdf
pdf
701
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 10/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 10/2016
0 €
pdf
pdf
702
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 11/2016
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 11/2016
0 €
pdf
pdf
705
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 02/2017
Súhrnné zverejnenie FA obce Zázrivá za obdobie 02/2017
0 €
pdf
pdf
1 2 3 20