Objednávky

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
76
Mestské divadlo Žilina, IČO:30229839, DIČ:2020668958
55-2012 Objednávka vystúpenia FS Rozsutec na Zázrivských dňoch 2012
600 €
pdf
pdf
96
Mgr. Ondrej Turčina, IČO: 47114525, DIČ: 1021454489
10-2013 Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnej akcie
190 €
pdf
pdf
123
Michal Bukviš - 3MO SOUND, IČO: 43462413, DIČ: 1077213852
37-2013 Ozvučenie kultúrnej akcie Zázrivské halušky
500 €
pdf
pdf
74
Mlynárik Milan, IČO:10859110, DIČ:1021724319
53-2012 Objednávka 10 ks rozhlasu XHR-1625
507 €
pdf
pdf
39
NOMIland, s.r.o., IČO:36174319, DIČ:2020051055
18-2012 Zariadenie Materskej školy
0 €
pdf
pdf
116
OFZ, a.s., IČO:36389030, DIČ:2020131476
30-2013 Pranie a čistenie odevov
25 €
pdf
pdf
17
ORAVA ZRUB, spol. s r.o., IČO:36439827
17-2011 Kameň, guľatina
0 €
pdf
pdf
18
ORAVA ZRUB, spol. s r.o., IČO:36439827
18-2011 Kameň, guľatina
0 €
pdf
pdf
19
ORAVA ZRUB, spol. s r.o., IČO:36439827
19-2011 Kameň
0 €
pdf
pdf
21
ORAVA ZRUB, spol. s r.o., IČO:36439827
21-2011 Kameň
0 €
pdf
pdf
85
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO:36672254, DIČ:2022236315
64-2012 Objednávka vytiahnutie žúmp
1045 €
pdf
pdf
64
Pavol Jurík, IČO:40971678, DIČ:1021453422
43-2012 Objednávka prác pri oprave
1201 €
pdf
pdf
53
Pavol Otruba, IČO:46232630
32-2012 Pilčícke práce
515 €
pdf
pdf
67
Penzión Solisko
46-2012 Objednávka stravy pre 160 účinkujúcich na podujatie „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení ajedení bryndzových halušiek 2012"
372 €
pdf
pdf
144
Peter Jurčík, IČO: 46 783 989, DIČ: 1085327848
58-2013 Dokončovacie tesárske práce a materiál na chalúpke v rámci projektu Detský skanzen v Zázrivej
2435 €
pdf
pdf
143
Peter Jurčík, IČO: 46 783989, DIČ: 1085327848
57-2013 Tesárske práce na stavbe pódia v Zázrivej
4982 €
pdf
pdf
121
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z
Inzercia - Zázrivské halušky
117 €
pdf
pdf
128
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
42-2013 Inzercia, Boje, Zázrivské dni
60 €
pdf
pdf
80
PORTÁL SLOVAKIA, IČO:35463066, DIČ:1043193998
59-2012 Objednávka kníh
68 €
pdf
pdf
35
Pozemkové spoločenstvo - Hutírová
14-2012 Frézovanie ciest v obci Zázrivá
0 €
pdf
pdf
137
PREFA Sučany SK a.s, IČO: 35685239, DIČ :2020331225
51-2013 Dlažba na chodníky
1103 €
pdf
pdf
111
PREFA Sučany SK, a.s., IČO: 35685239, DIČ: 2020331225, IČ DPH: SK2020331225
25-2013 Dlažba, parketa
1309 €
pdf
pdf
103
PROFI design, s.r.o., IČO: 36427799, DIČ: 2021951448
17-2013 Polokošele pre DHZ
324 €
pdf
pdf
82
PROFI design, s.r.o., IČO:36427799, DIČ:2021951448
61-2012 Objednávka tričiek Zázrivské dni
197 €
pdf
pdf
119
PROFI design, s.r.o., IČO:36427799, DIČ:2021951448
33-2013 Potlač bundy hasiči
60 €
pdf
pdf
45
Rastislav Škvarka, IČO:37361490
24-12 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
241 €
pdf
pdf
78
REDIS, s.r.o., IČO:36394271, DIČ:2020131784
57-2012 Objednávka multifunkčného zariadenia
553 €
pdf
pdf
131
REDIS,s.r.o., IČO:36394271, DIČ:2020131784
45-2013 PC zostava
680 €
pdf
pdf
26
REPLYN - Jozef Hlbočan, IČO:40971911, DIČ:1021453334
5-2012 Odborná prehliadka plynových zariadení
0 €
pdf
pdf
87
REPLYN- Jozef Hlbočan, IČO: 40971911, DIČ: 1021453334
1-2013 Objednávka za vykonanie Odbornej prehliadky NTL plynových zariadení
305 €
pdf
pdf
100
RILINE, s.r.o., IČO:36745821, DIČ:2022331036
14-2013 Oprava miestnej komunikácie - časť družstevné bytovky, asfaltom
1817 €
pdf
pdf
68
Roman Mních, IČO:40975444, DIČ:1021435723
47-2012 Objednávka práce na stavbe javiska v centre obce Zázrivá
1611 €
pdf
pdf
113
Rozsutec, s.r.o., IČO: 46590323, DIC: 2023459416
27-2013 - Doprava kanalyzačného potrubia a žulových obrubníkov
210 €
pdf
pdf
114
Rozsutec, s.r.o., IČO: 46590323, DIC: 2023459416
28-2013 Zimná údržba cesty Zázrivá Havrania - Hotel - Zázrivá Havrania konečná a späť
806 €
pdf
pdf
133
Rozsutec, s.r.o., IČO: 46590323, DIC: 2023459416
47-2013 Obedy na akciu “Zázrivské halušky “
262 €
pdf
pdf
27
RVC Martin, IČO:31938434, DIČ:2020604443
6-2012 Odborná publikácia
0 €
pdf
pdf
135
SAD LIORBUS, a. s., IČO: 36403431, DIČ :2020127835
49-2013 Autobusový spoj na podujatie „Boje o Rovnú horu“
131 €
pdf
pdf
38
Školská jedáleň pri ZŠ v Zázrivej, IČO:37810707, DIČ:2021644790
17-2012 Občerstvenie Fašiangy 2012
0 €
pdf
pdf
126
Slezský kámen a.s., IČO: 45192154, DIČ/IČ DPH: CZ45192154
40-2013 Objednáka materiálu - žulová dlažba, obrubník priamy, obrubník priamy lámaný
5273 €
pdf
pdf
108
SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO - MLADÉ LETÁ s.r.o., IČO:31333176, IČ DPH : SK2020293099
22-2013 Objednávka kníh
21 €
pdf
pdf
1 2 3 4