Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1168
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
05-2020 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabespečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov uzatvorenej zo dňa 30.06.2016
0 €
pdf
pdf
1167
František Kurta
05-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1166
Margita Moravčíkova
Dodatok č.1 k Zmluva e dlhodobom nájme hrobového miesta 49-2011
70 €
pdf
pdf
1165
Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439, DIČ: 2021592518
05-2021 Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve zo dňa 26.08.2020
0 €
pdf
pdf
1164
Margita Skubeňová
04-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1163
Miroslav Mäsiar
03-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
1162
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
03-2021 Dodatok c. 2021-02 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dna 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1161
TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, DIČ: 2120186816
02-2021 Mandátna zmluva
72 €
pdf
pdf
1161
Cyril Ligas
Dodatok č.1 k Zmluva e dlhodobom nájme hrobového miesta 272-2011
150 €
pdf
pdf
1160
Archiv SB, s.r.o., IČO: 36402249
01-2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
0 €
pdf
pdf
1159
Mária Rogoňová
Dodatok č.1 k Zmluva e dlhodobom nájme hrobového miesta 100-2011
150 €
pdf
pdf
1158
Ľuba Juríková
02-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1157
Dana Uličná
Dodatok č.1 k Zmluve dlhodobom nájme hrobového miesta 118-2011
180 €
pdf
pdf
1555
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151 866
60-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-065/2020
0 €
pdf
pdf
1554
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
59-2020 Dodatok c. 2021-01 k Zmluve o zabezpecovanf poskytovania socialnych sluzieb zo dna 29.12.2010
23184 €
pdf
pdf
1553
Peter Lančiarič
58-2020 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1552
MPorte s.r.o., IČO: 50500775, DIČ: 2120345986, IČ DPH: SK2120345986
57-2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.06.2020
211200 €
pdf
pdf
1551
Jana Dendisová
19-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1550
ZSS Nestor o.z., IČO: 42180139
56-2020 Dohoda o spolupráci
0 €
pdf
pdf
1549
Marek Fedor
55-2020 Darovacia zmluva
1200 €
pdf
pdf
1548
ProMTM s.r.o., IČO: 43958516
54-2020 Zmluva o dielo
46600 €
pdf
pdf
1547
MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50 068 849, DIČ: 212 016 7126, IČ DPH: SK 212 016 7126
53-2020 Dodatok č. 1 72020/10/ PG k zmluve o manažmente 58-2019 k projektu projektu č. 2019/10/PG
250 €
pdf
pdf
1546
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 254, IČ DPH: SK202223615
52-2020 Príloha k zmluve č. 4402015 Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody, 4-2016 Zmluva o verejných vodovodococh a kanalizaciách
0 €
pdf
pdf
1545
TOPOR, s.r.o., IČO: 44 013 345, DIČ: 2022539937, IČ DPH: SK2022539937
51-2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 36-2020
24642 €
pdf
pdf
1544
Pažitný Pavol, IČO: 45256446, DIČ: 1081752551
50-2020 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1543
Tibor Bilek, IČO: 40168034
49-2020 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1542
SLJ s.ro., IČO: 51740290, DIČ: 2120782994, IČ DPH: SK2120782994
48-2020 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1541
Ľudovít Fedor, IČO: 32277911
47-2020 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1540
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
46-2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2020
3795 €
pdf
pdf
1539
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 Bratislava, IČO: 00166197
45-2020 Zmluva o výpožičke
0 €
pdf
pdf
1538
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30794536
44-2020 Dohoda č. 20/20/012/7 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z.
0 €
pdf
pdf
1537
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30794536
43-2020 Dohoda č. 20/20/010/6 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z.
0 €
pdf
pdf
1536
MP Inštal s.r.o., IČO: 47 693 380
42-2020 Dodatok č. 01-2020 k Zmluve o dielo zo dňa 10.09.2020
43326 €
pdf
pdf
1535
Ladislav Mäsiar
18-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1534
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
41-2020 Dodatok č. 03-2020 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1533
Marika Kokardová
17-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1532
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
40-2020 Zmluvo o dielo
19822 €
pdf
pdf
1531
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
39-2020 Zmluva o dielo
44533 €
pdf
pdf
1530
Jozef Otruba
38-2020 Kúpna zmluva
1440 €
pdf
pdf
1529
František Prílepok
16-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1 2 3 39