Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1191
Mgr. Peter Madigár, IČO: 50 872 168, DIČ: 1075388006
61-2017 Príkazná zmluva, Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ , (externý projektový manažment)
25878 €
pdf
pdf
1040
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
14-2016 Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
26177 €
pdf
pdf
758
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
101-2013 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
780
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
3-2014 Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
850
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
48-2014 Dodatok č. 4/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
912
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
913
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
1092
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
53-2016 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
1507
JFstav s.r.o., IČO:43889255, DIČ:1081799752
23-2020 Zmluva o dielo ZŠsMŠ
26447 €
pdf
pdf
1332
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
70-2018 Dodatok č. 2018-03 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1375
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
108-2018 Dodatok č. 2018-04 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
984
Základná škola s materskou školou, zastúpená: Mgr. Petrom Mancom, Stred 122, 02705 Zázrivá, IČO: 42435048
51-2015 Zmluva o prevode správy majetku Obce Zázrivá č. 1/2015
27554 €
pdf
pdf
1244
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
106-2017 Dodatok č. 2018-01 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1260
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
5-2018 Dodatok č. 2018-02 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1511
Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439, DIČ: 2021592518
26-2020 Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
29055 €
pdf
pdf
1036
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
12-2016 Asfaltovanie miestnych komunikácií
29394 €
pdf
pdf
1022
O.S.V.O. comp, a.s., IČO: 36460141
77-2015 Zmluva o nájme č. 3A-RP-0271215
30000 €
pdf
pdf
1333
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
71-2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000556-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30000 €
pdf
pdf
901
RILINE, s r.o., IČO: 36745821,
83-2014 Zmluva o dielo Asfaltovanie miestnych komunikácií - Ráztoky
30053 €
pdf
pdf
1381
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
113-2018 Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
30282 €
pdf
pdf
1279
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, IČO: 30845572
20-2018 Darovacia zmluva prebytočného hnuteľného majetku štátu
30323 €
pdf
pdf
1032
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
8-2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
30749 €
pdf
pdf
1335
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
73-2018 Rekonštrukcia a oprava parkoviska autobusov v centre obce Zázrivá
31818 €
pdf
pdf
931
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
13-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií na Grúne
31982 €
pdf
pdf
1513
GAVIS, s.r.o, IČO: 46891277, DIČ: 2023664137, IČDPH: SK2023664137
28-2020 Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
32708 €
pdf
pdf
1194
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 202042704
63-2017 Zmluva o dielo č. 221/17/039, Oprava MK Zázrivá - časť Ráztoky
32754 €
pdf
pdf
1205
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
73-2017 Zmluva Oprava MK Zázrivá - časť Havrania
32754 €
pdf
pdf
998
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
58-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela+ vyšný koniec
33012 €
pdf
pdf
888
RILINE, s r. o., IČO: 36 745 821
71-2014 Zmluva o dielo - Asfaltovanie havarijného stavu komunikácie Zázrivá - Dolina
33465 €
pdf
pdf
970
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., IČO: 36404616
39-2015 Zmluva o dielo - Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela č. 1. + Biela č. 2
34673 €
pdf
pdf
944
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
21-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela
35515 €
pdf
pdf
1328
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
66-2018 Asfaltovanie miestnych komunikácií
36336 €
pdf
pdf
1303
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
43-2018 Kúpna zmluva - Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej
37058 €
pdf
pdf
1519
MP Inštal s.r.o., IČO: 47 693 380
32-2020 Zmluva o dielo
37424 €
pdf
pdf
1281
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
22-2018 Zmluva o dielo - Vybudovanie Pastierskeho centra v Zázrivej
37533 €
pdf
pdf
1514
GAVIS, s.r.o, IČO: 46891277, DIČ: 2023664137, IČDPH: SK2023664137
29-2020 Kúpna zmluva Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
37606 €
pdf
pdf
646
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
61-2013 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
38400 €
pdf
pdf
1525
TOPOR, s.r.o., IČO: 44 013 345, DIČ: 2022539937, IČ DPH: SK2022539937
36-2020 Zmluva o dielo
41771 €
pdf
pdf
25
Pôdohospodárska platobná agentúra
5-2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Modernizácia verejného priestranstva pri Dome služieb v obci Zázrivá
42443 €
pdf
pdf
1331
ROSSETA s.r.o., IČO:36 284 475, DIČ: 2022194944, IČDPH: SK 2022194944
69-2018 Zmluva o dielo DHZ
42474 €
pdf
pdf
1 35 36 37 38