Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
745
Environmentálny fond, IČO: 30796491, DIČ: 2021925774
92-2013 Zmluva č. 94295 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1, etapa 2
76002 €
pdf
pdf
6
Pôdohospodárska platobná agentúra
Viacúčelové ihrisko
77058 €
pdf
pdf
16
C.E.I. consulting, a.s.
Zmluva o dielo
84363 €
pdf
pdf
12
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Prvý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
91500 €
pdf
pdf
1312
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
52-2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
104025 €
pdf
pdf
1325
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
63-2018 Dodatok č.1 k zmluve č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255 - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
104025 €
pdf
pdf
1174
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051, DIČ: 2020500724
47-2017 Škatule na kompost
106500 €
pdf
pdf
1384
JRK Slovensko s.r.o, IČO: 50 530 950, DIČ: 2120371044
116-2016 Kúpna zmluva - kompostér
107000 €
pdf
pdf
1444
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
47-2019 Zmluva o dielo
123545 €
pdf
pdf
1464
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO: 00156621
62-2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K445-222-13
168862 €
pdf
pdf
1524
Environmentálny fond, IČO: 30796491, DIČ: 2021925774
35-2020 Zmluva č. 146583 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
199000 €
pdf
pdf
1501
MPorte s.r.o., IČO: 50500775, DIČ: 2120345986, IČ DPH: SK2120345986
19-2020 Zmluva o dielo - zateplenie MŠ + Dodatok č. 1
211200 €
pdf
pdf
738
Doprastav a.s., IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497, IČ DPH: SK2020372497
87-2013 Zmluva o dielo, Kanalizácia v Obci Zázrivá
285487 €
pdf
pdf
1014
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
71-2015 Zmluva o termínovanom úvere č. 1530/2015/UZ
476205 €
pdf
pdf
1020
Ministerstvo hospodárstva SR, IČO: 00686832
76-2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Verejné osvetlenie
476205 €
pdf
pdf
1010
O.S.V.O. comp, a.s., IČO: 36460141
67-2015 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá
666257 €
pdf
pdf
1 36 37 38