Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1063
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o. , IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
32-2016 Dodatok č. 1 k Z m l u v a o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky zo dňa 15. júla 2015
0 €
pdf
pdf
852
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o., IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
50-2014 Zmula audit
1500 €
pdf
pdf
957
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o., IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
30-2015 Zmluva o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky
900 €
pdf
pdf
975
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o., IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
44-2015 Zmluva o vykonaní audítorského overenia, audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20 1 4
700 €
pdf
pdf
388
Augustín Kázik
37-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
90
Augustín Púček
37-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
93
Augustín Púček
40-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1432
Augustín Púček
35-2019 Darovacia zmluva
780 €
pdf
pdf
596
Augustín Smolka
244-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
447
Augustín Trnovec
96-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
583
Augustín Záň
231-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
945
Bc. Miroslav Šurin, IČO: 46446079, DIČ: 1047291938
21-2015 Vyhotovenie propagačnej publikácie a plagátu „Zázrivskými lazmi.
5175 €
pdf
pdf
52
Beáta Daubnerová
5-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
784
BORBAU, s.r.o., IČO: 46573526, DIČ: 2023437944
7-2014 Zmluva o nájme pozemku č. 1/2014
100 €
pdf
pdf
904
BORBAU, sro., IČO: 46 573 526
86-2014 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
105
Borončová Oľga
52-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
115
Borončová Žofia
61-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
120
Borončová Žofia
66-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
466
Božena Mäsiarová
115-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
76
Božena Matúšová
23-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
216
Božena Matúšová
162-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
417
Božena Škrabáková
66-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
418
Božena Škrabáková
67-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
930
Božena žúborová
7-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
88
Butkajová Jozefína
35-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
16
C.E.I. consulting, a.s.
Zmluva o dielo
84363 €
pdf
pdf
1158
Cech slovenských gajdošov
31-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1194
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 202042704
63-2017 Zmluva o dielo č. 221/17/039, Oprava MK Zázrivá - časť Ráztoky
32754 €
pdf
pdf
1205
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
73-2017 Zmluva Oprava MK Zázrivá - časť Havrania
32754 €
pdf
pdf
1532
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
40-2020 Zmluvo o dielo
19822 €
pdf
pdf
34
CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344
14-2012 Zmluva o dielo, MK Paseky - Zázrivá
10949 €
pdf
pdf
1478
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
03-2020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu prenosnou jednotkou GPS
852 €
pdf
pdf
1479
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
04-2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
769
Cukráreň – Mária Tomková, IČO: 43675239
108-2013 Dodatok č. 7 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2007 zo dňa 13. 7. 2007
0 €
pdf
pdf
1023
CVO, s.r.o., IČO: 00315010, DIČ: 2020561906
1-2016 Zmluva o poskytnutí služieb pri zabezpečovaní externého manažmentu
100 €
pdf
pdf
961
CVO, s.r.o., IČO: 45710562, DIČ: 2023103511
34-2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
0 €
pdf
pdf
962
CVO, s.r.o., IČO: 45710562, DIČ: 2023103511
35-2015 Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
600 €
pdf
pdf
797
Cyril Borončo
9-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
205
Cyril Skubeň
151-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
844
Cyril Záň
28-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 6 38