Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1511
Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439, DIČ: 2021592518
26-2020 Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
29055 €
pdf
pdf
1494
Dana Chovancová
Zmluva Hm 03 2020 Chovancova Web
150 €
pdf
pdf
807
Dana Lacúchová
12-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
532
Dana Lášticová
180-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
451
Dana Luptáková
100-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
452
Dana Luptáková
101-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
172
Dana Uličná
118-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
59
Danica Polláková
12-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
624
Daniel Drengubiak
271-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1155
Daniel Káčer
28-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
400 €
pdf
pdf
1218
Daniel Káčer
83-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
400 €
pdf
pdf
771
Daniela Fašángová
1-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1066
Daniela Fašángová
Dodatok č. 1 k Zmluve 1-2014 o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1506
Daniela Kubačková
8-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
351
Daniela Majdišová
297-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
213
Danka Vraniaková
159-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1135
Darina Valterová
06-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1253
Dáša Gaššová
22-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
640
DaT servis s.r.o., IČO: 46752595, DIČ: 2023564917
59 Zmluva o vykonávaní prác na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu 2013
75 €
pdf
pdf
1081
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359, DIČ: 202 334 5962
46-2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
1 €
pdf
pdf
1139
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359, DIČ: 202 334 5962
15-2017 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
0 €
pdf
pdf
725
DATATRADE s.r.o., IČO: 35 960 132, DIČ: 2022072591
79-2013 Zmluva o spolupráci č.: 315010
64 €
pdf
pdf
657
Datex odevy mix - Daniela Otrubová, IČO: 440 15 488, DIČ: 1078840004
64-2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
1.006 €
pdf
pdf
1459
Datex odevy mix, IČO: 44015488, DIČ: 1078840004
59-2019 - Zmluva o nájme nebytových priestorov
849 €
pdf
pdf
148
Devečková Emília
94-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1171
DGB consult, s.r.o., IČO : 00634191, DIČ : 2020453402
44-2017 Zmluva na spracovanie žiadosti NFP
2640 €
pdf
pdf
959
DKD DRaK, IČO: 37793012
32-2015 Na skle maľované
500 €
pdf
pdf
1274
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
15-2018 Dotácia DZH Zázrivá
3000 €
pdf
pdf
1029
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
6-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2000 €
pdf
pdf
1031
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
7-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2000 €
pdf
pdf
1400
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
12-2019 Zmluva č. 39 158 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3000 €
pdf
pdf
1291
Dobrzynski Krzystof Jakub
32-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
450 €
pdf
pdf
1214
Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
79-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
150 €
pdf
pdf
1490
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie
02-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
738
Doprastav a.s., IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497, IČ DPH: SK2020372497
87-2013 Zmluva o dielo, Kanalizácia v Obci Zázrivá
285487 €
pdf
pdf
1043
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436
15-2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
0 €
pdf
pdf
1086
DRAMON s.r.o., IČO: 50 246 160, DIČ: 2120273573
51-2016 Mandatna Zmluva Zazriva Projekt ZP 2016
600 €
pdf
pdf
123
Drengubiaková Mária
69-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1394
DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o., IČO: 36 415 405, DIČ: 2021768650
09-2019 Zmluva o dielo
23303 €
pdf
pdf
1436
Dušan Gaššo
39-2019 Darovacia zmluva
600 €
pdf
pdf
1 3 4 5 6 7 38