Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1061
Jana Fedorová
11-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
691
Ľudmila Jankyová
19-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
862
Ondrej Veťka
33-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
865
Matúš Mních
34-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
721
Jozef Datko
36-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
775
Rudolf Otruba
5-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
788
Oľga Kršková
6-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
644
Mária Lášticová
8-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
741
SKI Centrum, s.r.o., IČO: 36380075
90-2013 Finančný dar na Detský skanzen v Zázrivej
100 €
pdf
pdf
352
Mgr. Pelachová Eva
01-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1118
Katarína Černajová
01-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1119
maXmaRR plus, s.r.o.
01-2017 Zmluva o nájme
1000 €
pdf
pdf
1476
Miroslav Macek
01-2020 Kúpna zmluva
4360 €
pdf
pdf
1487
Viera Kôpková
01-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
353
Jozef Záň
02-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1121
Ing. Tibor Preťo-Geodet, IČO: 302 166 21
02-2017 Geodetické meranie určených úsekov Havranského a Zázrivského potoka
4950 €
pdf
pdf
1120
Irena Timanová
02-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1396
Veronika Mäsiarová
02-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1477
Ľudovít Komňaťan, Marta Komňaťanová
02-2020 Kúpna zmluva
740 €
pdf
pdf
1490
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie
02-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
354
Mária Šugarová
03-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1122
Mária Vojvodová
03-2017 Darovacia zmluva
180 €
pdf
pdf
1125
Mária Smilková
03-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1398
Ondrej Čupaj
03-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1478
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
03-2020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu prenosnou jednotkou GPS
852 €
pdf
pdf
355
Ing. Ján Žúbor
04-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1123
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
04-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1128
Jozef Flajs
04-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1399
Margita Zaťková
04-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1495
Terézia Butkajová
04-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1479
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
04-2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
356
Žofia Zubajová
05-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
1124
mArchus, s.r.o., IČO: 36499081
05-2017 - Zmluva o dielo ZŠsMŠ
600 €
pdf
pdf
1133
Milan Dozsa
05-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1480
Vladimír Komňaťan
05-2020 Kúpna zmluva
440 €
pdf
pdf
1496
Marta Matúšová
05-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
357
Irena Majdišová
06-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1126
Terézia Lášticová
06-2017 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1135
Darina Valterová
06-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1498
Magdaléna Mäsiarová
06-2020 - Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1 2 3 39