Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1061
Jana Fedorová
11-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
691
Ľudmila Jankyová
19-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
862
Ondrej Veťka
33-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
865
Matúš Mních
34-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
721
Jozef Datko
36-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
775
Rudolf Otruba
5-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
788
Oľga Kršková
6-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
644
Mária Lášticová
8-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
741
SKI Centrum, s.r.o., IČO: 36380075
90-2013 Finančný dar na Detský skanzen v Zázrivej
100 €
pdf
pdf
352
Mgr. Pelachová Eva
01-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1118
Katarína Černajová
01-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1119
maXmaRR plus, s.r.o.
01-2017 Zmluva o nájme
1000 €
pdf
pdf
353
Jozef Záň
02-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1121
Ing. Tibor Preťo-Geodet, IČO: 302 166 21
02-2017 Geodetické meranie určených úsekov Havranského a Zázrivského potoka
4950 €
pdf
pdf
1120
Irena Timanová
02-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1396
Veronika Mäsiarová
02-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
354
Mária Šugarová
03-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1122
Mária Vojvodová
03-2017 Darovacia zmluva
180 €
pdf
pdf
1125
Mária Smilková
03-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1398
Ondrej Čupaj
03-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
355
Ing. Ján Žúbor
04-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1123
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
04-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1128
Jozef Flajs
04-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1399
Margita Zaťková
04-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
356
Žofia Zubajová
05-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
1124
mArchus, s.r.o., IČO: 36499081
05-2017 - Zmluva o dielo ZŠsMŠ
600 €
pdf
pdf
1133
Milan Dozsa
05-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
357
Irena Majdišová
06-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1126
Terézia Lášticová
06-2017 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1135
Darina Valterová
06-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
358
Andrea Gabrič
07-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1127
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
07-2017 Dohoda č. 17/20/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
pdf
pdf
1138
Jana Šestáková
07-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
359
Ondrej Zelenec
08-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1129
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
08-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1141
Antónia Janegová
08-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1393
Peter Karcol, Maria Karcolová
08-2019 Kúpna zmluva
190 €
pdf
pdf
360
Margita Punová
09-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1148
Helena Gaššová
09-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1342
Mária Borončová
09-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1 2 3 36