Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1
Spišská katolícka charita
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
10
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12709.2 €
pdf
pdf
100
Anton Drengubiak
47-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1000
Ľudmila Šangalová
28-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1001
Milan Kázik a manž. Mária Káziková
60-2015 Kúpna zmluva Milan Kázik
320 €
pdf
pdf
1002
Ján Kazárik
61-2015 Kupna zmluva Ján Kazárik
580 €
pdf
pdf
1003
Štefan Paľa
62-2015 Kúpna zmluva Štefan Paľa
700 €
pdf
pdf
1004
Štefan Kysel
63-2015 Kúpna zmluva Štefan Kysel
820 €
pdf
pdf
1005
Ing. Miroslav Kazárik
64-2015 Kúpna zmluva Ing. Miroslav Kazárik
340 €
pdf
pdf
1006
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
65-2015 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-ZA-R-539-014/2015
0 €
pdf
pdf
1007
Ladislav Žúbor
29-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
1008
Jozef Karcol
30-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1009
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45 689 792, IČ DPH: SK2023096317
66-2015 Garančný servis traktor
0 €
pdf
pdf
101
Matúš Stanislav
48-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1010
O.S.V.O. comp, a.s., IČO: 36460141
67-2015 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá
666257 €
pdf
pdf
1011
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
68-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1012
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
69-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1013
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
70-2015 Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2219/2015/D
0 €
pdf
pdf
1014
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
71-2015 Zmluva o termínovanom úvere č. 1530/2015/UZ
476205 €
pdf
pdf
1015
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
72-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1016
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
73-2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1017
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
74-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1018
ARRIVA Liorbus, a .s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
75-2015 Zmluva o preprave osôb
0 €
pdf
pdf
1019
Antónia Prílepková
31-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
102
Margita Moravčíková
49-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
1020
Ministerstvo hospodárstva SR, IČO: 00686832
76-2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Verejné osvetlenie
476205 €
pdf
pdf
1021
Magdaléna Otrubová
1-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1022
O.S.V.O. comp, a.s., IČO: 36460141
77-2015 Zmluva o nájme č. 3A-RP-0271215
30000 €
pdf
pdf
1023
CVO, s.r.o., IČO: 00315010, DIČ: 2020561906
1-2016 Zmluva o poskytnutí služieb pri zabezpečovaní externého manažmentu
100 €
pdf
pdf
1024
Ing. Ján Hudák, IČO: 10666800
2-2016 Zmluva o vykonaní prác
400 €
pdf
pdf
1025
Albín Kralčák, IČO: 37 359 428
3-2016 Zmluva o dielo, WC KD
1268 €
pdf
pdf
1026
Oľga Kolenová
2-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1027
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 254, IČ DPH: SK202223615
4-2016 Zmluva o verejných vodovodococh a kanalizaciách
0 €
pdf
pdf
1028
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431
5-2016 Dodatok č. 1. k Zmluve o preprave osôb
584 €
pdf
pdf
1029
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
6-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2000 €
pdf
pdf
103
Kralčáková Mária
50-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
1030
Ľudmila Turčinová
4-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1031
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
7-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2000 €
pdf
pdf
1032
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
8-2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
30749 €
pdf
pdf
1033
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
9-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016
4644 €
pdf
pdf
1 2 3 39