Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1418
Margita Voleková
25-2019 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1376
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
109-2018 Dohoda č. 18/20/010/2, uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
1404
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
15-2019 Dodatok č. 03-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1390
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
5-2019 Dodatok č.2 k zmluve o dotácii - kompostér
0 €
pdf
pdf
1391
KOVOT s.r.o., IČO: 46 415 807, IČDPH: SK2023375871, DIČ: 2023375871
6-2019 Zmluva č. 2019/53 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Zázrivá
0 €
pdf
pdf
1416
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
23-2019 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
0 €
pdf
pdf
1413
Slovak Telekom a. s, Bajkalská 28, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893
21-2019 Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1422
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
29-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet
0 €
pdf
pdf
1414
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
22-2019 Dodatok č. 04-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1402
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
13-2019 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1403
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
14-2019 Dodatok č. 02-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1452
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
52-2019 Dodatok č. 06-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1423
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
30-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet Security
0 €
pdf
pdf
1449
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
50-2019 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016
0 €
pdf
pdf
1453
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
54-2019 Rámcová zmluva o spolupráci
0 €
pdf
pdf
1479
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
04-2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1482
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
07-2020 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1483
NATUR-PACK a.s., IČO: 35 979 798
08-2020 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0 €
pdf
pdf
1485
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
10-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-187/2020
0 €
pdf
pdf
1486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802
11-2020 Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1497
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
16-2020 Dodatok č. 02-2020 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1345
Marta Lášticová
81-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 6/2015
-60 €
pdf
pdf
1 36 37 38