Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1215
Akadémia muzika, IČO: 42391881
80-2017 Zmluva o dielo - vystúpenie interpreta ľudovej hudby - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1299
Akadémia muzika, IČO: 42391881
40-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
200 €
pdf
pdf
1353
Akadémia muzika, IČO: 42391881
88-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórny súbor Zázrivček“
250 €
pdf
pdf
1165
Akadémia muzika
38-2017 Zmluva o dielo - Ovčiärske obyčaje - redikanä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
899
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792, IČ DPH: SK2023096317
81-2014 KÚPNA ZMLUVA nesený samonakladací sypač - zmluva zrušená!
3258 €
pdf
pdf
917
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792, IČ DPH: SK2023096317
3-2015 KÚPNA ZMLUVA nesený samonakladací sypač
2400 €
pdf
pdf
1341
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792
79-2018 Kúpna zmluva - traktorový náves
9508 €
pdf
pdf
1009
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45 689 792, IČ DPH: SK2023096317
66-2015 Garančný servis traktor
0 €
pdf
pdf
734
Agroservis - Stred s.r.o., IČO : 45689792,
84-2013 nákup kosačky JOHN DEERE X 155 R
3999 €
pdf
pdf
490
Agneša Karcolová
139-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
652
Agneša Blahušiaková
12-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
778
Agentúra DUNA, s.r.o., IČO: 36253324, DIČ: SK2020172308
1-2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov – kultúrneho domu č. 1/2013
600 €
pdf
pdf
1222
Adriana Obertová
87-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
252
Adam Otruba
198-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
527
Adam Otruba
175-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
23
ADACOM Progatec, s.r.o.
3-2012 Snehová fréza
4800 €
pdf
pdf
2
ADA trading, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 05/2011
46857.4 €
pdf
pdf
31
ADA trading, s.r.o.
11-2012 Modernizácia verejného priestranstva pri dome služieb v obci Zázrivá
46857 €
pdf
pdf
939
AD MUSIC s.r.o., IČO: 47963263, DIČ: 2024158917
17-2015 Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Duricu
2500 €
pdf
pdf
210
0ľga Kokošková
156-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1439
02 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, DIČ: 2020216748, IČ pre DPH: SK2020216748
42-2019 Dohoda o náhrade za obmedzenie využívania a užívania nehnuteľnosti
1200 €
pdf
pdf
732
Irena Teličáková
40-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1 36 37 38