Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1
Spišská katolícka charita
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
834
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00165 182
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo: MK-12/2014/7.1
1000 €
pdf
pdf
7
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie - Zázrivské dni 2011
1000 €
pdf
pdf
2
ADA trading, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 05/2011
46857.4 €
pdf
pdf
9
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12607.2 €
pdf
pdf
10
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12709.2 €
pdf
pdf
14
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
8754 €
pdf
pdf
16
C.E.I. consulting, a.s.
Zmluva o dielo
84363 €
pdf
pdf
1494
Dana Chovancová
Zmluva Hm 03 2020 Chovancova Web
150 €
pdf
pdf
1421
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
Zmluva č. 214/2019/OSV, o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1000 €
pdf
pdf
935
Jozef Červeň
Zmluva 9 2015 Cerven 30 Rokov Web
0 €
pdf
pdf
6
Pôdohospodárska platobná agentúra
Viacúčelové ihrisko
77058 €
pdf
pdf
12
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Prvý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
91500 €
pdf
pdf
8
MVO Ľudia a voda
Odborná činnosť garanta
2700 €
pdf
pdf
4
Viktor Mahút
Kúpna zmluva
1682 €
doc
doc
13
SYRKUP, s.r.o
Kúpna zmluva
564 €
pdf
pdf
18
Stanislav Kazárik, Anna Kazáriková
Kúpna zmluva
1915 €
pdf
pdf
20
Ján Záň, Mária Záňová
Kúpna zmluva
976 €
pdf
pdf
5
Žilinský samosprávny kraj
Finančný príspevok - Cvičme pre radosť
1000 €
pdf
pdf
11
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Druhý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
20000 €
pdf
pdf
3
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
doc
doc
17
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
pdf
pdf
19
Spišská katolícka charita
Dodatok č.1/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
1488
Jozef Janťák
Dodatok č. 2 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 183/2012
192 €
pdf
pdf
849
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2014 uzatvorená v podľa § 536 zákona Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 10.5.2014
6300 €
pdf
pdf
1065
František Chudaš
Dodatok č. 1 k Zmluve 137-2012 o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1066
Daniela Fašángová
Dodatok č. 1 k Zmluve 1-2014 o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
15
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.
Darovacia zmluva
2000 €
pdf
pdf
1364
Ján Martoš
99-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1237
ARRIVA Liorbus, a .s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
99-2017 Zmluva o poskytnutí príspevku - doprava
827 €
pdf
pdf
756
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
99-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
450
Magdaléna Skubeňová
99-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
153
Pazdera Štefan
99-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1363
Otília Kadášiová, DIČ: 1022845340
98-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1236
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, IČ DPH: SK7020000262
98-2017 Späťvzatie výpovede a Dodatok č. 1 K Nájomnej zmluve č. 665/2015/CE
0 €
pdf
pdf
755
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
98-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
449
Jozefína Štefaničáková
98-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
152
Štefanica František
98-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1362
Juraj Žúbor
97-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1235
Ing. Boris Kôpka
97-2017 Darovacia zmluva - cesta Plešivá
187 €
pdf
pdf
1 2 3 38