Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
927
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
11-2015 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
926
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
10-2015 Dohoda č. 13/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
0 €
pdf
pdf
925
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
9-2015 Dohoda č. 8/§ 52a/2015/ NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
0 €
pdf
pdf
924
Žofia Bíleková
5-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
923
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
8-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2015
4644 €
pdf
pdf
922
Tanta s.r.o., IČO: 48 082 058
7-2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015
1565 €
pdf
pdf
921
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., IČO: 00 585 441
6-2015 Poistná zmluva Číslo návrhu PZ: 1205047687 Skupinové úrazové poistenie U 11
96 €
pdf
pdf
920
Marta Majdišová
4-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
92
Zdeno Pazdera
39-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
919
Ing. Arch. Anna Gočová, IČO: 37972723, DIČ: 1021795445
5-2015 Mandátna zmluva č. 5112 uzavretá podía § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
1900 €
pdf
pdf
918
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866, IČ DPH: SK2020571520
4-2015 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/000592-002
0 €
pdf
pdf
917
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792, IČ DPH: SK2023096317
3-2015 KÚPNA ZMLUVA nesený samonakladací sypač
2400 €
pdf
pdf
916
Mária Karcolová
3-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
915
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
2-2015 Zmluva o dielo - Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá a zberný dvor
24534 €
pdf
pdf
914
Marta Štyráková
2-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
913
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
912
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
911
Anton Kôpka
43-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
910
Žofia Kazáriková
1-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
91
Zuzana Jellúšová
38-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
909
MDDr. Igor Ilčin
91-2014 Nájomná zmluva - garaž
120 €
pdf
pdf
908
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
90-2014 Zmluva o dielo
2297 €
pdf
pdf
907
Albín Borončo, IČO: 40974715
89-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
906
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
88-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
905
Gustáv Krška, IČO: 00315010
87-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
904
BORBAU, sro., IČO: 46 573 526
86-2014 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
903
Jurčík J.
85-2014 Darovacia zmluva
150 €
pdf
pdf
902
Intersystem, spol. s.r.o, IČO: 36798533, DIČ: 2022404604
84-2014 Zmluva o dielo, plastové okná zdravotné stredisko
3264 €
pdf
pdf
901
RILINE, s r.o., IČO: 36745821,
83-2014 Zmluva o dielo Asfaltovanie miestnych komunikácií - Ráztoky
30053 €
pdf
pdf
900
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina, IČO: 10842098
82-2014 darovacia zmluva
18 €
pdf
pdf
90
Augustín Púček
37-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
9
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12607.2 €
pdf
pdf
899
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792, IČ DPH: SK2023096317
81-2014 KÚPNA ZMLUVA nesený samonakladací sypač - zmluva zrušená!
3258 €
pdf
pdf
898
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
80-2014 Zmluva o dielo č.6/2014 posed v detskom skanzene
1200 €
pdf
pdf
897
SAD LIORBUS, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
79-2014 Zmluva o preprave osôb
718 €
pdf
pdf
896
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
78-2014 DOHODA č. 23/§ 10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
895
Jaroslav Krška
44-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
894
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
77-2014 Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č.5/2014 - starý kostol
4377 €
pdf
pdf
893
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
76-2014 Dodatok č.l k Dohode č. 33/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
0 €
pdf
pdf
892
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
75-2014 Dodatok č.l k Dohode č. 22/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
0 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 38