Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1168
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
05-2020 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabespečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov uzatvorenej zo dňa 30.06.2016
0 €
pdf
pdf
1480
Vladimír Komňaťan
05-2020 Kúpna zmluva
440 €
pdf
pdf
1496
Marta Matúšová
05-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1165
Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439, DIČ: 2021592518
05-2021 Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve zo dňa 26.08.2020
0 €
pdf
pdf
1167
František Kurta
05-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
357
Irena Majdišová
06-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1126
Terézia Lášticová
06-2017 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1135
Darina Valterová
06-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1498
Magdaléna Mäsiarová
06-2020 - Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1481
Jaroslav Matúš
06-2020 Kúpna zmluva
430 €
pdf
pdf
1170
Ján Borončo
06-2021 Kúpna zmluva
7353 €
pdf
pdf
1172
Mária Káziková
06-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
358
Andrea Gabrič
07-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1127
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
07-2017 Dohoda č. 17/20/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
pdf
pdf
1138
Jana Šestáková
07-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1502
Ľubica Vajdová
07-2020 - Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1482
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
07-2020 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1188
Ľudmila Jarošová
07-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1171
Základná škola s materskou školou, IČO: 42435048
07-2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
80 €
pdf
pdf
359
Ondrej Zelenec
08-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1129
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
08-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1141
Antónia Janegová
08-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1393
Peter Karcol, Maria Karcolová
08-2019 Kúpna zmluva
190 €
pdf
pdf
1483
NATUR-PACK a.s., IČO: 35 979 798
08-2020 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0 €
pdf
pdf
1207
Anežka Škorvagová
08-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1174
Slovenska republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
08-2021 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-002-2020/001624-001
0 €
pdf
pdf
360
Margita Punová
09-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1148
Helena Gaššová
09-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1342
Mária Borončová
09-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1394
DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o., IČO: 36 415 405, DIČ: 2021768650
09-2019 Zmluva o dielo
23303 €
pdf
pdf
1510
Viera Plančová
09-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1484
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
09-2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2020
5500 €
pdf
pdf
1208
Jana Kozáková
09-2021 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1178
Marcel Turnik - Paws Rescue, IČO:52 640 710, DIČ:1081339578
09-2021 Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice
85 €
pdf
pdf
48
Ing. Ladislav Teličák
1-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
21
Peter Záň
1-2012 Kúpna zmluva
2490 €
pdf
pdf
63
Elena Matúšová, IČO: 40167321
1-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
70 €
pdf
pdf
636
Anton Vojvoda
1-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
771
Daniela Fašángová
1-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
778
Agentúra DUNA, s.r.o., IČO: 36253324, DIČ: SK2020172308
1-2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov – kultúrneho domu č. 1/2013
600 €
pdf
pdf
1 2 3 4 40