Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1481
Jaroslav Matúš
06-2020 Kúpna zmluva
430 €
pdf
pdf
358
Andrea Gabrič
07-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1127
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
07-2017 Dohoda č. 17/20/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
pdf
pdf
1138
Jana Šestáková
07-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1502
Ľubica Vajdová
07-2020 - Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1482
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
07-2020 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
359
Ondrej Zelenec
08-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1129
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
08-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1141
Antónia Janegová
08-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1393
Peter Karcol, Maria Karcolová
08-2019 Kúpna zmluva
190 €
pdf
pdf
1483
NATUR-PACK a.s., IČO: 35 979 798
08-2020 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0 €
pdf
pdf
360
Margita Punová
09-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1148
Helena Gaššová
09-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1342
Mária Borončová
09-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1394
DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o., IČO: 36 415 405, DIČ: 2021768650
09-2019 Zmluva o dielo
23303 €
pdf
pdf
1510
Viera Plančová
09-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1484
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
09-2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2020
5500 €
pdf
pdf
48
Ing. Ladislav Teličák
1-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
21
Peter Záň
1-2012 Kúpna zmluva
2490 €
pdf
pdf
63
Elena Matúšová, IČO: 40167321
1-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
70 €
pdf
pdf
636
Anton Vojvoda
1-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
771
Daniela Fašángová
1-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
778
Agentúra DUNA, s.r.o., IČO: 36253324, DIČ: SK2020172308
1-2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov – kultúrneho domu č. 1/2013
600 €
pdf
pdf
912
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
913
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
910
Žofia Kazáriková
1-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1021
Magdaléna Otrubová
1-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1023
CVO, s.r.o., IČO: 00315010, DIČ: 2020561906
1-2016 Zmluva o poskytnutí služieb pri zabezpečovaní externého manažmentu
100 €
pdf
pdf
1256
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
1-2018 Darovacia zmluva - Lezecké centrum
1000 €
pdf
pdf
1255
Štefánia Kurtová
1-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1385
Richard Kolárik
1-2019 Darovacia zmluva na zimnú údržbu
50 €
pdf
pdf
1387
Ján Krška
1-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
57
Emília Mahútová
10-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
30
TF Fatran Zázrivá
10-2012 Dotácia na činnosť
4754 €
pdf
pdf
361
Juraj Štefaničák
10-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
649
Peter Mäsiar
10-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
787
Spoločný školský úrad
10-2014 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení školského úradu podľa § 7o ods. 2 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29.01. 2012
0 €
pdf
pdf
798
Milan Lauko
10-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
926
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
10-2015 Dohoda č. 13/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
0 €
pdf
pdf
942
František Tyemiak
10-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1 2 3 4 38