Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1034
Ján Drengubiak
10-2016 Kúpna zmluva
1660 €
pdf
pdf
1035
Albín Kralčák, IČO: 37 359 428
11-2016 Dámske WC KD Zázrivá
1980 €
pdf
pdf
1036
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
12-2016 Asfaltovanie miestnych komunikácií
29394 €
pdf
pdf
1037
Extrem klub Žilina, združenie, IČO: 37801996, IČ DPH: SK 2020105153
13-2016 - Lezecká stena 1 etapa
5300 €
pdf
pdf
1038
Albín Kralčák, IČO: 37 359 428
14-2016 Oprava zdravotné stredisko WC
2203 €
pdf
pdf
1039
Elena Kurtulíková
6-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
104
Pečitová Štefánia
51-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1040
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
14-2016 Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
26177 €
pdf
pdf
1041
Elena Majdišová
7-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1042
Emília Kršková
8-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1043
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436
15-2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
0 €
pdf
pdf
1044
MP Inštal s.r.o., IČO: 47693380
16-2016- Kúrenie knižnica
8572 €
pdf
pdf
1045
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
17-2016 Dohoda číslo 16/20/052/18 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.
836 €
pdf
pdf
1046
Albín Kralčák, IČO: 37 359 428
18-2016 Pánske WC KD Zázrivá
2114 €
pdf
pdf
1047
Zdena Šudýová
9-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1048
Slovenská agentúra životného prostredia, IČO: 00626031, DIČ: 2021125821
18-2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina - Lezecné centrum
5300 €
pdf
pdf
1049
Slovak Telekom. a.s., IČO: 35 763 469
20-2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
100 €
pdf
pdf
105
Borončová Oľga
52-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1050
JaP SK, s.r.o., IČO: 36409146,
21-2016 Elektroinštalačné práce v budove kultúrneho domu v Zázrivej
3678 €
pdf
pdf
1051
Pro MTM s.r.o., IČO: 43958516
22-2016 Dodávka a montáž kazetového stropu v kultúram dome v Zázrivej
3566 €
pdf
pdf
1052
HIDDEN PRODUCTION s.r.o., IČO: 50242971
23-2016 zmluva o učinkovaní HRDZA
1200 €
pdf
pdf
1053
Albín Kralčák, IČO: 37 359 428
24-2016 rekonštrukcia skladových miestnosti v KD
1482 €
pdf
pdf
1054
Alena Pazderová
25-2016 Zmluva nájom pozemku Pazderová
10 €
pdf
pdf
1055
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
26-2016 SPP Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1056
Erik Lacko
10-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1057
Anton Lukáč, IČO: 47746467, DIČ: 1030703938
27-2016- Zmluva KOLOTOCE
200 €
pdf
pdf
1058
Martin Láštic
28-2016 Zmluva Pozemok Lastic Web
8 €
pdf
pdf
1059
Extrem klub Žilina, združenie, IČO: 37801996
29-2016 Zmluva Lezecka Stena
5000 €
pdf
pdf
106
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00165182
29-2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-3604/2012/2.5
500 €
pdf
pdf
1060
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766
30-2016 Zmluva Medialna Diferak 2016
117 €
pdf
pdf
1061
Jana Fedorová
11-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1062
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o. , IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
31-2016 Dodatok č. 1 k Z m l u v e o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 14. septembra 2015
0 €
pdf
pdf
1063
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o. , IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
32-2016 Dodatok č. 1 k Z m l u v a o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky zo dňa 15. júla 2015
0 €
pdf
pdf
1064
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
33-2016 Darovacia Zmluva financny dar Lezecké Centrum ZAS
5000 €
pdf
pdf
1065
František Chudaš
Dodatok č. 1 k Zmluve 137-2012 o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1066
Daniela Fašángová
Dodatok č. 1 k Zmluve 1-2014 o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1067
Ivan Blesák
34-2016 Nájom pozemku Blesak
2 €
pdf
pdf
1068
Fond na podporu umenia, IČO: 42418933
35-2016 Dotacia Kniznica Zmluva 16-613-02883
1000 €
pdf
pdf
1069
SOMI Applications, s.r.o., IČO: 2023689712, DIČ: 46972366
36-2016 OcU Zazriva KBS Zmluva
999 €
pdf
pdf
107
Fašánok Jozef
53-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1 2 3 4 40