Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1513
GAVIS, s.r.o, IČO: 46891277, DIČ: 2023664137, IČDPH: SK2023664137
28-2020 Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
32708 €
pdf
pdf
931
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
13-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií na Grúne
31982 €
pdf
pdf
1335
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
73-2018 Rekonštrukcia a oprava parkoviska autobusov v centre obce Zázrivá
31818 €
pdf
pdf
1032
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
8-2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
30749 €
pdf
pdf
1279
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, IČO: 30845572
20-2018 Darovacia zmluva prebytočného hnuteľného majetku štátu
30323 €
pdf
pdf
1381
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
113-2018 Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
30282 €
pdf
pdf
901
RILINE, s r.o., IČO: 36745821,
83-2014 Zmluva o dielo Asfaltovanie miestnych komunikácií - Ráztoky
30053 €
pdf
pdf
1022
O.S.V.O. comp, a.s., IČO: 36460141
77-2015 Zmluva o nájme č. 3A-RP-0271215
30000 €
pdf
pdf
1333
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
71-2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000556-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30000 €
pdf
pdf
1036
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
12-2016 Asfaltovanie miestnych komunikácií
29394 €
pdf
pdf
1511
Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439, DIČ: 2021592518
26-2020 Kúpna zmluva Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
29055 €
pdf
pdf
1244
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
106-2017 Dodatok č. 2018-01 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1260
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
5-2018 Dodatok č. 2018-02 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
984
Základná škola s materskou školou, zastúpená: Mgr. Petrom Mancom, Stred 122, 02705 Zázrivá, IČO: 42435048
51-2015 Zmluva o prevode správy majetku Obce Zázrivá č. 1/2015
27554 €
pdf
pdf
1332
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
70-2018 Dodatok č. 2018-03 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1375
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
108-2018 Dodatok č. 2018-04 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1507
JFstav s.r.o., IČO:43889255, DIČ:1081799752
23-2020 Zmluva o dielo ZŠsMŠ
26447 €
pdf
pdf
758
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
101-2013 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
780
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
3-2014 Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
850
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
48-2014 Dodatok č. 4/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
912
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
913
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
1092
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
53-2016 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
1040
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
14-2016 Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
26177 €
pdf
pdf
1191
Mgr. Peter Madigár, IČO: 50 872 168, DIČ: 1075388006
61-2017 Príkazná zmluva, Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ , (externý projektový manažment)
25878 €
pdf
pdf
1137
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
14-2017 Dohoda č. 17/20/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
25748 €
pdf
pdf
1491
Peter Vaňko
13-2020 Kúpna zmluva - IVECO
25000 €
pdf
pdf
1545
TOPOR, s.r.o., IČO: 44 013 345, DIČ: 2022539937, IČ DPH: SK2022539937
51-2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 36-2020
24642 €
pdf
pdf
1516
Juraj Hampel, IČO: 44938896, DIČ: 1081719397, IČDPH: SK1081719397
31-2020 Kúpna zmluva IKT vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
24620 €
pdf
pdf
915
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
2-2015 Zmluva o dielo - Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá a zberný dvor
24534 €
pdf
pdf
1134
GASTRO VRÁBEll, s.r.o., IČO: 43897452, IČ DPH: SK 2022503626
12-2017 Gastrozariadenie v kuchynke Kultúrneho domu
24480 €
pdf
pdf
1427
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
32-2019 Dodatok č.5/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania
23763 €
pdf
pdf
1394
DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o., IČO: 36 415 405, DIČ: 2021768650
09-2019 Zmluva o dielo
23303 €
pdf
pdf
1554
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
59-2020 Dodatok c. 2021-01 k Zmluve o zabezpecovanf poskytovania socialnych sluzieb zo dna 29.12.2010
23184 €
pdf
pdf
828
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
36-2014 Zmluva o dielo č.5/2014
22921 €
pdf
pdf
1426
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
31-2019 Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská
22845 €
pdf
pdf
751
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
96-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
755
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
98-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
756
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
99-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
1336
Varínska tlačiareň / ELEKTRO AB S.R.O, IČO: 36011843, IČ DPH: SK 2020982502
74-2018 Publikácia o pastierskej kultúre
22380 €
pdf
pdf
1 2 3 4 39