Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
191
Žofia Zaťková
137-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
555
Žofia Vojvodová
203-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
202
Žofia Trnovcová
148-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1317
Žofia Rogoňová
7-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
699
Žofia Polláková
24-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
203
Žofia Otrubová
149-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
501
Žofia Otrubová
150-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
230 €
pdf
pdf
1306
Žofia Otrubová
46-2018 Darovacia zmluva
184 €
pdf
pdf
506
Žofia Moravčíková
155-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
412
Žofia Matúšová
61-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
433
Žofia Matúšová
82-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
876
Žofia Matúšová
39-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
866
Žofia Majdišová
59-2014 Darovacia zmluva
50 €
pdf
pdf
869
Žofia Majdišová
60-2014 Darovacia zmluva
20 €
pdf
pdf
183
Žofia Lacková
129-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
270
Žofia Lacková
216-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
509
Žofia Lacková
158-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
836
Žofia Kôpková
23-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
219
Žofia Kokošková
165-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
910
Žofia Kazáriková
1-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
440
Žofia Karcolová
89-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
531
Žofia Karcolová
179-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
565
Žofia Janíková
213-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
96
Žofia Drengubiaková
43-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
476
Žofia Drengubiaková
125-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
477
Žofia Drengubiaková
126-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
399
Žofia Chudašová
48-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
955
Žofia Červeňová
13-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
924
Žofia Bíleková
5-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
409
Žofia Bellová
58-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
98
Žofia Barienčíková
45-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1318
Žilinský samosprávny kraj. IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
57-2018 Dotácia ŽSK - ZD 2018
800 €
pdf
pdf
626
Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
47-2012 ZMLUVA č. 596/2012/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Detský skanzen v Zázrivej
800 €
pdf
pdf
723
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
77-2013 Zmluva č. 583/2013/OSVo poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrenísociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
800 €
pdf
pdf
1421
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
Zmluva č. 214/2019/OSV, o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1000 €
pdf
pdf
840
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
44-2014 Zmluva o poskytnuti dotácie z VUC na Zázrivské dni 2014
300 €
pdf
pdf
847
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
47-2014 Zmluva č. 210/2014/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
750 €
pdf
pdf
933
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
15-2015 Dotácia Zázrivské halušky 2015
1000 €
pdf
pdf
932
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
14-2015 Dotácia Zázrivské dni 2015
300 €
pdf
pdf
1186
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
56-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 152/O/OK-2017 - Zázrivské dni 2017
1300 €
pdf
pdf
1 2 3 4 38