Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
754
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina, IČO: 10842098
97-2013 Darovacia zmluva peňažného daru
48 €
pdf
pdf
448
Mária Kurtová
97-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
151
Lášticová Terézia
97-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
140 €
pdf
pdf
1361
Jozef Lodňan
96-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1231
Veľká Havrania, s.r.o, IČO: 36 379 280
96-2017 Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“
45782 €
pdf
pdf
751
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
96-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
447
Augustín Trnovec
96-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
150
Žúborová Helena
96-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1360
Anton Janík
95-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1230
Anton Otruba
95-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
750
Pavol Jurík, IČO: 40971678, DIČ: 1021453422
95-2013 Zmluva o dielo č.1/2013 - rekonštrukcia bývalej gynekologickej ambulancie v zdravotnom stredisku Zázrivá
9377 €
pdf
pdf
446
Oľga Piklová
95-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
149
Polláková Margita
95-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
1359
Anton Švancár
94-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „pletenie košíkov z prútia “
50 €
pdf
pdf
1229
Jozef Lodňan
94-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
748
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
94-2013 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
445
Rudolf Jurík
94-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
148
Devečková Emília
94-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1358
Peter Otruba
93-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1228
Ladislav Kazár
93-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
746
SAGI, s.r.o., IČO: 36 434 191, IČ DPH: SK2022050877
93-2013 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Zázrivá
0 €
pdf
pdf
444
Janka Tarabová
93-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
147
Zaťko Jaroslav
93-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1357
Róbert Hozák
92-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné drotárstvo“
50 €
pdf
pdf
1227
Tomáš Mrázek
92-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
745
Environmentálny fond, IČO: 30796491, DIČ: 2021925774
92-2013 Zmluva č. 94295 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1, etapa 2
76002 €
pdf
pdf
443
Jana Matúšová
92-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
146
Jellúšová Slávka
92-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
1356
Matej Otruba
91-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Ľudové zvonkárstvo “
50 €
pdf
pdf
1226
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
91-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
909
MDDr. Igor Ilčin
91-2014 Nájomná zmluva - garaž
120 €
pdf
pdf
744
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina, IČO: 10842098
91-2013 Darovacia zmluva peňažného daru
48 €
pdf
pdf
442
Ľudovít Komňaťan
91-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
145
Mäsiarová Margita
91-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1355
Patrik Matúš
90-2018 Zmluva vystúpenie „Ľudovej hudby Zázrivá“
300 €
pdf
pdf
1225
Peter Otruba, IČO: 46730451, DIČ: 1085178457
90-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
908
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
90-2014 Zmluva o dielo
2297 €
pdf
pdf
441
Milota Škutová
90-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
144
Trnovec Anton
90-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1415
Ján Ferančík
9-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1 2 3 4 38