Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
912
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
913
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
910
Žofia Kazáriková
1-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1021
Magdaléna Otrubová
1-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1023
CVO, s.r.o., IČO: 00315010, DIČ: 2020561906
1-2016 Zmluva o poskytnutí služieb pri zabezpečovaní externého manažmentu
100 €
pdf
pdf
1256
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
1-2018 Darovacia zmluva - Lezecké centrum
1000 €
pdf
pdf
1255
Štefánia Kurtová
1-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1385
Richard Kolárik
1-2019 Darovacia zmluva na zimnú údržbu
50 €
pdf
pdf
1387
Ján Krška
1-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
57
Emília Mahútová
10-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
30
TF Fatran Zázrivá
10-2012 Dotácia na činnosť
4754 €
pdf
pdf
361
Juraj Štefaničák
10-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
649
Peter Mäsiar
10-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
787
Spoločný školský úrad
10-2014 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení školského úradu podľa § 7o ods. 2 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29.01. 2012
0 €
pdf
pdf
798
Milan Lauko
10-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
926
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
10-2015 Dohoda č. 13/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
0 €
pdf
pdf
942
František Tyemiak
10-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1034
Ján Drengubiak
10-2016 Kúpna zmluva
1660 €
pdf
pdf
1056
Erik Lacko
10-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1131
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
10-2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0 €
pdf
pdf
1149
Renáta Žillová
10-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1267
Ondrej Nemček
10-2018 Kúpna zmluva Praga
2800 €
pdf
pdf
1344
Milan Pollák
10-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1424
Vilola Krejzlová
10-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1395
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
10-2019 Zmluva o dotácii
5449 €
pdf
pdf
1517
Mária Marková
10-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1485
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
10-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-187/2020
0 €
pdf
pdf
1179
Vzdelávanie ORAVA, s.r.o., IČO: 48 316 130
10-2021 Zmluva o prenajme priestorov horolezeckej steny
0 €
pdf
pdf
154
Rogoňová Mária
100-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
451
Dana Luptáková
100-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
757
NNN Trstená, s.r.o., IČO: 44944098
100-2013 Darovacia zmluva na zimnú údržbou – posyp cesty na Balkán
100 €
pdf
pdf
1238
Tibor Bilek
100-2017 Darovacia zmluva - cesta Plešivá
150 €
pdf
pdf
1365
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
100-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
155
Rogoňová Mária
101-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
452
Dana Luptáková
101-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
758
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
101-2013 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
1239
Gustáv Krška, IČO: 37974122
101-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1366
Zbigniew Jerzy Walach
101-2018 Zmluva hudobné vystúpenie ľudovej hudby „WALASI“
350 €
pdf
pdf
156
Jurčíková Margita
102-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
453
Zuzana Ondríková
102-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 40