Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1034
Ján Drengubiak
10-2016 Kúpna zmluva
1660 €
pdf
pdf
1056
Erik Lacko
10-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1131
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
10-2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0 €
pdf
pdf
1149
Renáta Žillová
10-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1267
Ondrej Nemček
10-2018 Kúpna zmluva Praga
2800 €
pdf
pdf
1344
Milan Pollák
10-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1424
Vilola Krejzlová
10-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1395
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
10-2019 Zmluva o dotácii
5449 €
pdf
pdf
1517
Mária Marková
10-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1485
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
10-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-187/2020
0 €
pdf
pdf
154
Rogoňová Mária
100-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
451
Dana Luptáková
100-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
757
NNN Trstená, s.r.o., IČO: 44944098
100-2013 Darovacia zmluva na zimnú údržbou – posyp cesty na Balkán
100 €
pdf
pdf
1238
Tibor Bilek
100-2017 Darovacia zmluva - cesta Plešivá
150 €
pdf
pdf
1365
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
100-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
155
Rogoňová Mária
101-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
452
Dana Luptáková
101-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
758
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
101-2013 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
1239
Gustáv Krška, IČO: 37974122
101-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1366
Zbigniew Jerzy Walach
101-2018 Zmluva hudobné vystúpenie ľudovej hudby „WALASI“
350 €
pdf
pdf
156
Jurčíková Margita
102-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
453
Zuzana Ondríková
102-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
759
Peter Jurík, a manž. Erika Juríková
102-2013 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č.2, podpísanej dňa 28.9. 2007
0 €
pdf
pdf
1240
Tibor Bilek, IČO: 40168034
102-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1368
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
102-2018 Zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
11652 €
pdf
pdf
1370
Tibor Bilek, IČO: 40168034
103- 2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
23 €
pdf
pdf
157
Jurčíková Margita
103-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
454
Zuzana Mahútová
103-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
760
Vladimír Šumský, Erika Smolková
103-2013 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č.1, podpísanej dňa 28. 9. 2007
0 €
pdf
pdf
1241
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
103-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
158
Jurčíková Margita
104-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
455
Júlia Mešťaníková
104-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
761
Mária Gaššová, Milan Piroh
104-2013 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č.3, podpísanej dňa 28.9. 2007
0 €
pdf
pdf
1242
Peter Jurčík, IČO: 46783989
104-2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
21 €
pdf
pdf
1371
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
104-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
159
Žúborová Božena
105-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
456
Amália Záňová
105-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
762
MILATON, s.r.o., IČO: 45309507, DIČ: 2022926598
105-2013 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle §685 a §720 a nasl. Občianského zákonníka o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
1954 €
pdf
pdf
1243
Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, DIČ: 2020310578, IČ DPH: SK2020310578
105-2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Číslo zmluvy: B0627410
43 €
pdf
pdf
1372
Gustáv Krška, IČO: 37974122
105-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
23 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 38