Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1070
Technické služby Ružomberok, a.s., IČO: 36 391 301, IČ DPH: SK 2020124766
37-2016 Zmluva o kúpe vozidla
500 €
pdf
pdf
1071
ŽSK závod Liptov, IČO: 42054575
38 Zmluva Cesta Koncita
9998 €
pdf
pdf
1072
TANTA s.r.o, IČO: 48 082 058
39 Najom Pozemku Tanta
278 €
pdf
pdf
1073
Albín Janík
12-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1074
Jozef Záň
13-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1075
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
40-2016 Zmluvy o združenej dodávky elektriny SSE a.s.
0 €
pdf
pdf
1076
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
41-2016 Darovacia Zmluva Financny Dar Lezecke Centrum ZAS 2000
2000 €
pdf
pdf
1077
Kokošková Martina
14-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1078
Mišutka Zdeno, IČO: 40 068 617
43-2016 Zmluva O šatstve pre Obec Zazriva
0 €
pdf
pdf
1079
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221
44-2016 Zámenná zmluva obec Zázrivá a Charitas
332 €
pdf
pdf
108
Smolková Jozefa
54-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1080
Stanislav Ertel a Jozefína Ertlová
45-2016 Kúpna zmluva pozemku
946 €
pdf
pdf
1081
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359, DIČ: 202 334 5962
46-2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
1 €
pdf
pdf
1082
František Karcol
47-2016 Nájomná zmluva pozemku
26 €
pdf
pdf
1083
Tomáš Kazárik
48-2016 Zmluva prenájom pozemku
56 €
pdf
pdf
1084
Katarína Ertlová
49-2016 Zmluva nájom pozemku
0 €
pdf
pdf
1085
Ministerstvo hospodárstva SR, IČO: 00686832
50-2016 DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 627/2015-2050-1200
448 €
pdf
pdf
1086
DRAMON s.r.o., IČO: 50 246 160, DIČ: 2120273573
51-2016 Mandatna Zmluva Zazriva Projekt ZP 2016
600 €
pdf
pdf
1087
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová, IČO: 00623521, DIČ: 2020668331
15-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1088
Ivana Gubanyová
16-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
1089
Štefan Kokoška
17-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
109
Fedorová Terézia
55-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1090
ENVIROPOL s.r.o.,, IČO: 46017305 IČ DPH: SK4020312241
52-2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - elektroodpad
0 €
pdf
pdf
1091
Terézia Macíková
18-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1092
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
53-2016 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
1093
Peter Šmehýl, IČO: 44744277
54-2016 Zmluva o dielo zateplenie zdravotného strediska
15700 €
pdf
pdf
1094
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
55-2016 Zmluva o dielo Asfaltovanie miestnych komunikácií Zázrivá, do Jankých + Vyšný koniec Chudaš
68978 €
pdf
pdf
1095
Ladislav Maruna
56-2016 Darovacia zmluva
180 €
pdf
pdf
1096
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
57-2016 Darovacia zmluva Lezecke centrum
2000 €
pdf
pdf
1097
Ján Vojvoda
58-2016 Darovacia zmluva Vojvoda
720 €
pdf
pdf
1098
Ing. Šrámek Pavol
59-2016 Darovacia zmluva Sramek
360 €
pdf
pdf
1099
Roman Brutenič
60-2016 Darovacia zmluva Brutenic
720 €
pdf
pdf
11
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Druhý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
20000 €
pdf
pdf
110
Fedorová Terézia
56-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1100
Ing. Radovan Lupták
61-2016 Darovacia zmluva Luptak
200 €
pdf
pdf
1101
Marta Červeňová
62-2016 Darovacia zmluva Červeňová
318 €
pdf
pdf
1102
Ján Trnovec
63-2016 Darovacia zmluva Trnovec
200 €
pdf
pdf
1103
Katarína Kazárová
64-2016 Darovacia zmluva Kazárová
220 €
pdf
pdf
1104
Štefan Janký
65-2016 Darovacia zmluva Janký
300 €
pdf
pdf
1105
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
66-2016 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 40