Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1032
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
8-2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
30749 €
pdf
pdf
1335
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
73-2018 Rekonštrukcia a oprava parkoviska autobusov v centre obce Zázrivá
31818 €
pdf
pdf
931
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
13-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií na Grúne
31982 €
pdf
pdf
1513
GAVIS, s.r.o, IČO: 46891277, DIČ: 2023664137, IČDPH: SK2023664137
28-2020 Kúpna zmluva Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
32708 €
pdf
pdf
1194
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 202042704
63-2017 Zmluva o dielo č. 221/17/039, Oprava MK Zázrivá - časť Ráztoky
32754 €
pdf
pdf
1205
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
73-2017 Zmluva Oprava MK Zázrivá - časť Havrania
32754 €
pdf
pdf
998
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
58-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela+ vyšný koniec
33012 €
pdf
pdf
888
RILINE, s r. o., IČO: 36 745 821
71-2014 Zmluva o dielo - Asfaltovanie havarijného stavu komunikácie Zázrivá - Dolina
33465 €
pdf
pdf
970
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., IČO: 36404616
39-2015 Zmluva o dielo - Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela č. 1. + Biela č. 2
34673 €
pdf
pdf
944
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
21-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela
35515 €
pdf
pdf
1328
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
66-2018 Asfaltovanie miestnych komunikácií
36336 €
pdf
pdf
1303
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
43-2018 Kúpna zmluva - Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej
37058 €
pdf
pdf
1519
MP Inštal s.r.o., IČO: 47 693 380
32-2020 Zmluva o dielo
37424 €
pdf
pdf
1281
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
22-2018 Zmluva o dielo - Vybudovanie Pastierskeho centra v Zázrivej
37533 €
pdf
pdf
1514
GAVIS, s.r.o, IČO: 46891277, DIČ: 2023664137, IČDPH: SK2023664137
29-2020 Kúpna zmluva Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
37606 €
pdf
pdf
646
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
61-2013 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
38400 €
pdf
pdf
1525
TOPOR, s.r.o., IČO: 44 013 345, DIČ: 2022539937, IČ DPH: SK2022539937
36-2020 Zmluva o dielo
41771 €
pdf
pdf
25
Pôdohospodárska platobná agentúra
5-2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Modernizácia verejného priestranstva pri Dome služieb v obci Zázrivá
42443 €
pdf
pdf
1331
ROSSETA s.r.o., IČO:36 284 475, DIČ: 2022194944, IČDPH: SK 2022194944
69-2018 Zmluva o dielo DHZ
42474 €
pdf
pdf
1536
MP Inštal s.r.o., IČO: 47 693 380
42-2020 Dodatok č. 01-2020 k Zmluve o dielo zo dňa 10.09.2020
43326 €
pdf
pdf
1531
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
39-2020 Zmluva o dielo
44533 €
pdf
pdf
1231
Veľká Havrania, s.r.o, IČO: 36 379 280
96-2017 Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“
45782 €
pdf
pdf
1548
ProMTM s.r.o., IČO: 43958516
54-2020 Zmluva o dielo
46600 €
pdf
pdf
31
ADA trading, s.r.o.
11-2012 Modernizácia verejného priestranstva pri dome služieb v obci Zázrivá
46857 €
pdf
pdf
2
ADA trading, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 05/2011
46857.4 €
pdf
pdf
1343
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
80-2018 Asfaltovanie miestnej komunikácie Do Pazderov
67071 €
pdf
pdf
1094
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
55-2016 Zmluva o dielo Asfaltovanie miestnych komunikácií Zázrivá, do Jankých + Vyšný koniec Chudaš
68978 €
pdf
pdf
745
Environmentálny fond, IČO: 30796491, DIČ: 2021925774
92-2013 Zmluva č. 94295 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1, etapa 2
76002 €
pdf
pdf
6
Pôdohospodárska platobná agentúra
Viacúčelové ihrisko
77058 €
pdf
pdf
16
C.E.I. consulting, a.s.
Zmluva o dielo
84363 €
pdf
pdf
12
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Prvý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
91500 €
pdf
pdf
1312
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
52-2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
104025 €
pdf
pdf
1325
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
63-2018 Dodatok č.1 k zmluve č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255 - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
104025 €
pdf
pdf
1174
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051, DIČ: 2020500724
47-2017 Škatule na kompost
106500 €
pdf
pdf
1384
JRK Slovensko s.r.o, IČO: 50 530 950, DIČ: 2120371044
116-2016 Kúpna zmluva - kompostér
107000 €
pdf
pdf
1444
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
47-2019 Zmluva o dielo
123545 €
pdf
pdf
1464
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO: 00156621
62-2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K445-222-13
168862 €
pdf
pdf
1524
Environmentálny fond, IČO: 30796491, DIČ: 2021925774
35-2020 Zmluva č. 146583 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
199000 €
pdf
pdf
1501
MPorte s.r.o., IČO: 50500775, DIČ: 2120345986, IČ DPH: SK2120345986
19-2020 Zmluva o dielo - zateplenie MŠ + Dodatok č. 1
211200 €
pdf
pdf
1552
MPorte s.r.o., IČO: 50500775, DIČ: 2120345986, IČ DPH: SK2120345986
57-2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.06.2020
211200 €
pdf
pdf
1 36 37 38 39