Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
98
Žofia Barienčíková
45-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
980
Organika s.r.o., IČO: 44 555 156, DIČ: 2022731293
47-2015 Ukončenie zmluvného vzťahu
0 €
pdf
pdf
981
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 202010668
48-2015 Ukončenie zmluvného vzťahu
0 €
pdf
pdf
982
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117
49-2015 Oprava chodníka a parkovacej plochy
21983 €
pdf
pdf
983
Igor Stárek, Kálov 23, 010 01 Žilina, IČO: 17783526, DIČ: 1023062414
50-2015 Kúrenie zbrojnica DHZ Zázrivá
5688 €
pdf
pdf
984
Základná škola s materskou školou, zastúpená: Mgr. Petrom Mancom, Stred 122, 02705 Zázrivá, IČO: 42435048
51-2015 Zmluva o prevode správy majetku Obce Zázrivá č. 1/2015
27554 €
pdf
pdf
985
MAJA PRODUCTION spol. s.r.o. & SLOVAK RECORDS vydavateľstvo, Zastúpenie: PhDr. Martin Jakubec, PhD. - konateľ/producent
P.O. Box 35, 830 03 Bratislava 33, IČO: 35 920 483 DIČ: 2021948665
52-2015 - Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie, Jakubec
500 €
pdf
pdf
986
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK 2020795601
53-2015 - Výpoveď Hromadnej licenčnej zmluvy č. VP/08/06936/002
0 €
pdf
pdf
987
Ingrid Cingelová
21-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
988
Antónia Gaššová
22-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
989
Antónia Gaššová
23-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
99
Janka Pazderová
46-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
990
Magda Slovíková
24-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
991
Mária Kršková
25-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
992
Irena Kršková
26-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
993
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
54-2015 DOHODA č. 3/2015/§ 54 -ŠnZ
0 €
pdf
pdf
994
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798,
55-2015 ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
0 €
pdf
pdf
995
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
56-2015 Dohoda číslo 16/§ 52/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
0 €
pdf
pdf
996
slovakiazrub s.r.o, IČO: 480987888, DIČ: 2120056389
57-2015 Zmluva o dielo - Vyhotovenie tržnice - stánku v areály plochy za kultúrnym domom v Zázrivej
2674 €
pdf
pdf
997
Terézia Kôpková
27-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
998
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
58-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela+ vyšný koniec
33012 €
pdf
pdf
999
Juraj Málik – Jánošíkov dvor, IČO: 31590349
59-2015 Zmluva o nájme reklamného miesta č.1/2015
50 €
pdf
pdf
1 36 37 38