Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1169
EURO-MONT SK s.r.o., IČO: 46206094
42-2017 kompletná renovácia parkiet vo kultúrno spoločenskej sále v obci Zázrivá
6947 €
pdf
pdf
700
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 254, IČ DPH: SK202223615
67-2013 Kúpna zmluva
6824 €
pdf
pdf
964
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 254, IČ DPH: SK202223615
37-2015 Kúpna zmluva č. 1/2015
6824 €
pdf
pdf
849
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2014 uzatvorená v podľa § 536 zákona Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 10.5.2014
6300 €
pdf
pdf
814
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36439827, DIČ: 2022137117
26-2014 Zmluva o dielo č.2/2014 kanalizačné prípojky
5706 €
pdf
pdf
983
Igor Stárek, Kálov 23, 010 01 Žilina, IČO: 17783526, DIČ: 1023062414
50-2015 Kúrenie zbrojnica DHZ Zázrivá
5688 €
pdf
pdf
827
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
35-2014 Zmluva o dielo č.4/2014 Rekonštrukcia kostola v rámci realizácie projektu: „Rekonštrukcia starého kostolíka v Zázrivej“
5660 €
pdf
pdf
817
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, IČO: 37905511, DIČ 0037905511
28-2014 Dohoda číslo 9/§ 52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
5558 €
pdf
pdf
1271
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
12-2018 Dotácia TJ Fatran Zázrivá
5500 €
pdf
pdf
1484
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
09-2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2020
5500 €
pdf
pdf
1395
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
10-2019 Zmluva o dotácii
5449 €
pdf
pdf
1037
Extrem klub Žilina, združenie, IČO: 37801996, IČ DPH: SK 2020105153
13-2016 - Lezecká stena 1 etapa
5300 €
pdf
pdf
1048
Slovenská agentúra životného prostredia, IČO: 00626031, DIČ: 2021125821
18-2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina - Lezecné centrum
5300 €
pdf
pdf
1132
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
11-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
5240 €
pdf
pdf
945
Bc. Miroslav Šurin, IČO: 46446079, DIČ: 1047291938
21-2015 Vyhotovenie propagačnej publikácie a plagátu „Zázrivskými lazmi.
5175 €
pdf
pdf
1142
JaP SK, s.r.o.
17-2017 Zmluva o dielo Elektroinštalácie v kuchyni kultúrneho domu
5083 €
pdf
pdf
829
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
37-2014 Zmluva o dielo č.6/2014 dokončovacie práce na streche amfiteátra v Zázrivej
5010 €
pdf
pdf
857
Slovenská agentúra životného prostredia, IČO:00626031, DIČ: 2021125821
53-2014 ZMLUVA č. 57/POD2-35/14 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
5000 €
pdf
pdf
1059
Extrem klub Žilina, združenie, IČO: 37801996
29-2016 Zmluva Lezecka Stena
5000 €
pdf
pdf
1064
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
33-2016 Darovacia Zmluva financny dar Lezecké Centrum ZAS
5000 €
pdf
pdf
719
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
75-2013 Zmluva o dielo č.2/2013 - pódium
4982 €
pdf
pdf
1121
Ing. Tibor Preťo-Geodet, IČO: 302 166 21
02-2017 Geodetické meranie určených úsekov Havranského a Zázrivského potoka
4950 €
pdf
pdf
973
Slovenská agentúra životného prostredia, IČO: 00626031, DIČ: 2021125821
42-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Programu obnovy dediny
4916 €
pdf
pdf
23
ADACOM Progatec, s.r.o.
3-2012 Snehová fréza
4800 €
pdf
pdf
30
TF Fatran Zázrivá
10-2012 Dotácia na činnosť
4754 €
pdf
pdf
1175
Nadácia Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 30 856 868
48-2017 Dotácia kostolík lavice
4700 €
pdf
pdf
923
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
8-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2015
4644 €
pdf
pdf
1033
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
9-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016
4644 €
pdf
pdf
1417
EMPEMONT Slovakia s. r. o., IČO: 44618981, IČDPH: SK2022779891
24-2019 Zmluva o dielo - Radar RMR- 30
4600 €
pdf
pdf
1190
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IČO: 00151866, DIČ: 2020571520
60-2017 ZMLUVA číslo OU-DK-OKR-2017/004553-023 o výpožičke
4565 €
pdf
pdf
694
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
65/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2013
4500 €
pdf
pdf
894
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
77-2014 Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č.5/2014 - starý kostol
4377 €
pdf
pdf
1476
Miroslav Macek
01-2020 Kúpna zmluva
4360 €
pdf
pdf
1146
Zekostav, s.r.o., IČO: 47693380
21-2017 Rekonštrukcia tanečnej sály a baru kultúrneho domu v Zázrive
4012 €
pdf
pdf
1198
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
67-2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zázrivské dni 2017
4000 €
pdf
pdf
1301
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
41-2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zázrivské dni 2018
4000 €
pdf
pdf
1420
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
27-2019 Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
4000 €
pdf
pdf
1489
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
12-2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
4000 €
pdf
pdf
734
Agroservis - Stred s.r.o., IČO : 45689792,
84-2013 nákup kosačky JOHN DEERE X 155 R
3999 €
pdf
pdf
706
Ing. Pavol Kubala
69-2013 Kúpna zmluva
3985 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 6 39