Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1383
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
115-2018 Zateplenie bývalého obecného úradu
15973 €
pdf
pdf
1382
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, IČO: 00 164 429, DIČ: 2020798736
114-2018 Licenčná zmluva č. 830/2018
60 €
pdf
pdf
1381
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
113-2018 Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
30282 €
pdf
pdf
1380
Ženská spevácka skupina Senková
112-2018 Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
100 €
pdf
pdf
1379
Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
111-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
1769 €
pdf
pdf
1378
Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
110-2018 Zmluva o pripojeni zariadenia do distribučnej siete
0 €
pdf
pdf
1377
Zuzana Otrubová
14-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1376
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
109-2018 Dohoda č. 18/20/010/2, uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
1375
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
108-2018 Dodatok č. 2018-04 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1374
Ivan Macík
107-2018 Darovacia zmluva
400 €
pdf
pdf
1373
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, IČO: 37804880
106-2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
1 €
pdf
pdf
1372
Gustáv Krška, IČO: 37974122
105-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
23 €
pdf
pdf
1371
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
104-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1370
Tibor Bilek, IČO: 40168034
103- 2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
23 €
pdf
pdf
1369
Marta Piešová
13-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1368
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
102-2018 Zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
11652 €
pdf
pdf
1367
Kršková Margita
12-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1366
Zbigniew Jerzy Walach
101-2018 Zmluva hudobné vystúpenie ľudovej hudby „WALASI“
350 €
pdf
pdf
1365
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
100-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1364
Ján Martoš
99-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1363
Otília Kadášiová, DIČ: 1022845340
98-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1362
Juraj Žúbor
97-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1361
Jozef Lodňan
96-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1360
Anton Janík
95-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1359
Anton Švancár
94-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „pletenie košíkov z prútia “
50 €
pdf
pdf
1358
Peter Otruba
93-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1357
Róbert Hozák
92-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné drotárstvo“
50 €
pdf
pdf
1356
Matej Otruba
91-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Ľudové zvonkárstvo “
50 €
pdf
pdf
1355
Patrik Matúš
90-2018 Zmluva vystúpenie „Ľudovej hudby Zázrivá“
300 €
pdf
pdf
1354
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, IČO: 36140643, DIČ: 2021402108
89-2018 Zmluva scénické pásmo-vystúpenie „Kráľ Matej Korvín a valaská pospolitosť“
250 €
pdf
pdf
1353
Akadémia muzika, IČO: 42391881
88-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórny súbor Zázrivček“
250 €
pdf
pdf
1352
Ľudmila Bellová
87-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórneho súboru Kýčera“
300 €
pdf
pdf
1351
Ing. et Bc. Peter Šípek
86-2018 Zmluva hudobné vystúpenie „Ľudovej hudby Javomíček“
300 €
pdf
pdf
1350
Otmar Kantor
85-2018 Zmluva hudobné vystúpenie „Goralská kapela Bukóň“
200 €
pdf
pdf
1349
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, IČO: 00623521
11-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1348
Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
84-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
1769 €
pdf
pdf
1347
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO : 36038351, DIČ :2020087982, IČ DPH: SK2020087982
83-2018 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu
10000 €
pdf
pdf
1346
Poľovnícke združenie Zázrivá, IČO: 31937870
82-2018 Darovacia zmluva
50 €
pdf
pdf
1345
Marta Lášticová
81-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 6/2015
-60 €
pdf
pdf
1344
Milan Pollák
10-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 36