Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
45
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25-2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
44
Žilinský samosprávny kraj
24-2012 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
900 €
pdf
pdf
43
Slovak Telecom, a.s.
23-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
42
Slovak Telecom, a.s.
22-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
41
Slovak Telecom, a.s.
21-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
40
Slovak Telecom, a.s.
20-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
39
Slovak Telecom, a.s.
19-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
38
Orange Slovensko, a.s.
18-2012 Služby mobilného operatora - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0627410
0 €
pdf
pdf
37
Orange Slovensko, a.s.
17-2012 Služby mobilného operatora - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0340277
0 €
pdf
pdf
36
Spišská katolícka charita
16-2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
19200 €
pdf
pdf
35
Pavol Tyemiak a manž. Lenka Tyemiaková
15-2012 Kúpna zmluva
101 €
pdf
pdf
34
CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344
14-2012 Zmluva o dielo, MK Paseky - Zázrivá
10949 €
pdf
pdf
33
Ministerstvo kultúry Slevenskej republiky
13-2012 Kultúrne poukazy
0 €
pdf
pdf
32
TEAM AGRO, s. r. o.
12-2012 Odborná starostlivosť na projekt s názvom „Viacúčelové športové ihrisko"
0 €
pdf
pdf
31
ADA trading, s.r.o.
11-2012 Modernizácia verejného priestranstva pri dome služieb v obci Zázrivá
46857 €
pdf
pdf
30
TF Fatran Zázrivá
10-2012 Dotácia na činnosť
4754 €
pdf
pdf
29
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
9-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
28
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
8-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
27
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
7-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
25
Pôdohospodárska platobná agentúra
5-2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Modernizácia verejného priestranstva pri Dome služieb v obci Zázrivá
42443 €
pdf
pdf
18
Stanislav Kazárik, Anna Kazáriková
Kúpna zmluva
1915 €
pdf
pdf
24
Úrad vlády SR
4-2012 Zmluva o poskytnutí dotácie: Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej
10000 €
pdf
pdf
23
ADACOM Progatec, s.r.o.
3-2012 Snehová fréza
4800 €
pdf
pdf
22
MVO Ľudia a voda
2-2012 Odborný garant
1600 €
pdf
pdf
21
Peter Záň
1-2012 Kúpna zmluva
2490 €
pdf
pdf
20
Ján Záň, Mária Záňová
Kúpna zmluva
976 €
pdf
pdf
19
Spišská katolícka charita
Dodatok č.1/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
17
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
pdf
pdf
16
C.E.I. consulting, a.s.
Zmluva o dielo
84363 €
pdf
pdf
15
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.
Darovacia zmluva
2000 €
pdf
pdf
14
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
8754 €
pdf
pdf
13
SYRKUP, s.r.o
Kúpna zmluva
564 €
pdf
pdf
12
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Prvý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
91500 €
pdf
pdf
11
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Druhý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
20000 €
pdf
pdf
10
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12709.2 €
pdf
pdf
9
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12607.2 €
pdf
pdf
8
MVO Ľudia a voda
Odborná činnosť garanta
2700 €
pdf
pdf
7
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie - Zázrivské dni 2011
1000 €
pdf
pdf
6
Pôdohospodárska platobná agentúra
Viacúčelové ihrisko
77058 €
pdf
pdf
5
Žilinský samosprávny kraj
Finančný príspevok - Cvičme pre radosť
1000 €
pdf
pdf
1 33 34 35 36