Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
904
BORBAU, sro., IČO: 46 573 526
86-2014 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1221
Iveta Šibíková
86-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1351
Ing. et Bc. Peter Šípek
86-2018 Zmluva hudobné vystúpenie „Ľudovej hudby Javomíček“
300 €
pdf
pdf
141
Otruba Martin
87-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
438
Magda Jurčíková
87-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
738
Doprastav a.s., IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497, IČ DPH: SK2020372497
87-2013 Zmluva o dielo, Kanalizácia v Obci Zázrivá
285487 €
pdf
pdf
905
Gustáv Krška, IČO: 00315010
87-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1222
Adriana Obertová
87-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1352
Ľudmila Bellová
87-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórneho súboru Kýčera“
300 €
pdf
pdf
142
Skubeňová Margita
88-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
439
Petra Karcolová
88-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
739
PENZIÓN SLNEČNÝ DVOR, s.r.o., 45841403
88-2013 Finančný dar na Detský skanzen v Zázrivej
100 €
pdf
pdf
906
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
88-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1223
Róbert Hozák
88-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1353
Akadémia muzika, IČO: 42391881
88-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórny súbor Zázrivček“
250 €
pdf
pdf
143
Otrubová Marta
89-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
440
Žofia Karcolová
89-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
740
Vladimír Antol
89-2013 Finančný dar na Detský skanzen v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
907
Albín Borončo, IČO: 40974715
89-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1224
Otília Kadášiová
89-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1354
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, IČO: 36140643, DIČ: 2021402108
89-2018 Zmluva scénické pásmo-vystúpenie „Kráľ Matej Korvín a valaská pospolitosť“
250 €
pdf
pdf
56
Milada Mäsiarová
9-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
29
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
9-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
647
Petronela Maceková
9-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
786
Mária Karcolová – KVETY NIKA, 35079665
9-2014 Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2008 zo dňa 28.8. 2008
630 €
pdf
pdf
797
Cyril Borončo
9-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
925
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
9-2015 Dohoda č. 8/§ 52a/2015/ NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
0 €
pdf
pdf
1033
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
9-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016
4644 €
pdf
pdf
1047
Zdena Šudýová
9-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1130
MP Instal, s.r.o, IČO: 47693380
9-2017 Inštalatérske práce kúrenia a plynu, kuchyňa kultúrneho domu v Zázrivej
13866 €
pdf
pdf
1266
Martin Matúš
9-2018 Kúpna zmluva malotraktor
1850 €
pdf
pdf
1411
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
9-2019 Poistná zmluva, Číslo návrhu PZ: 0999000227
100 €
pdf
pdf
1415
Ján Ferančík
9-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
144
Trnovec Anton
90-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
441
Milota Škutová
90-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
908
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
90-2014 Zmluva o dielo
2297 €
pdf
pdf
1225
Peter Otruba, IČO: 46730451, DIČ: 1085178457
90-2017 Zmluva o dielo - prezentácia tradičného ľudového remesla - Ovčiärske obyčaje – Rôsac v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1355
Patrik Matúš
90-2018 Zmluva vystúpenie „Ľudovej hudby Zázrivá“
300 €
pdf
pdf
145
Mäsiarová Margita
91-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
442
Ľudovít Komňaťan
91-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1 33 34 35 36 37