Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1520
Zuzana Žúborová
12-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
472
Zuzana Zaťková
121-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
872
Zuzana Timanová
37-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
236
Zuzana Prílepková
182-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
212
Zuzana Pazderová
158-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
210 €
pdf
pdf
243
Zuzana Papalová
189-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
244
Zuzana Papalová
190-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
722
Zuzana Papalová
37-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1377
Zuzana Otrubová
14-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
453
Zuzana Ondríková
102-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
481
Zuzana Ondríková
130-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
559
Zuzana Mäsiarová
207-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
415
Zuzana Mahútová
64-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
454
Zuzana Mahútová
103-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
226
Zuzana Maceková
172-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
967
Zuzana Máčeková
16-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1261
Zuzana Ligasová
2-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
245
Zuzana Kršková
191-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
77
Zuzana Jellúšová
24-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
91
Zuzana Jellúšová
38-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
457
Žúborová Viktória
106-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
112
Žúborová Terézia
58-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
135
Žúborová Terézia
81-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
150
Žúborová Helena
96-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
159
Žúborová Božena
105-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
129
Žúborová Anna
75-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
138
Žúbor Miroslav
84-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
162
Zubaj Anton
108-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1071
ŽSK závod Liptov, IČO: 42054575
38 Zmluva Cesta Koncita
9998 €
pdf
pdf
982
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117
49-2015 Oprava chodníka a parkovacej plochy
21983 €
pdf
pdf
627
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117

48-2012 - Zmluva o dielo č.2012/98 - „Oprava chodníkov v centre obce od „SOLISKA po starý obecný úrad Zázrivá“
11467 €
pdf
pdf
828
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
36-2014 Zmluva o dielo č.5/2014
22921 €
pdf
pdf
849
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2014 uzatvorená v podľa § 536 zákona Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 10.5.2014
6300 €
pdf
pdf
908
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
90-2014 Zmluva o dielo
2297 €
pdf
pdf
814
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36439827, DIČ: 2022137117
26-2014 Zmluva o dielo č.2/2014 kanalizačné prípojky
5706 €
pdf
pdf
1281
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
22-2018 Zmluva o dielo - Vybudovanie Pastierskeho centra v Zázrivej
37533 €
pdf
pdf
1335
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
73-2018 Rekonštrukcia a oprava parkoviska autobusov v centre obce Zázrivá
31818 €
pdf
pdf
1303
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
43-2018 Kúpna zmluva - Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej
37058 €
pdf
pdf
1383
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
115-2018 Zateplenie bývalého obecného úradu
15973 €
pdf
pdf
356
Žofia Zubajová
05-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
1 2 3 38