Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1487
Viera Kôpková
01-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802
11-2020 Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1485
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
10-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-187/2020
0 €
pdf
pdf
1484
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
09-2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2020
5500 €
pdf
pdf
1483
NATUR-PACK a.s., IČO: 35 979 798
08-2020 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0 €
pdf
pdf
1482
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
07-2020 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1481
Jaroslav Matúš
06-2020 Kúpna zmluva
430 €
pdf
pdf
1480
Vladimír Komňaťan
05-2020 Kúpna zmluva
440 €
pdf
pdf
1479
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
04-2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1478
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
03-2020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu prenosnou jednotkou GPS
852 €
pdf
pdf
1477
Ľudovít Komňaťan, Marta Komňaťanová
02-2020 Kúpna zmluva
740 €
pdf
pdf
1476
Miroslav Macek
01-2020 Kúpna zmluva
4360 €
pdf
pdf
1475
PharmDr. Monika Kohanová, Ing. Dominik Otruba, Ing. Štefánia Štyráková, MUDr. Mária Beníčková
72-2019 Kúpna zmluva
1230 €
pdf
pdf
1473
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
71-2019 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
827 €
pdf
pdf
1472
Anton Vojvoda
69-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1471
Anton Šušorený
68-2019 Darovacia zmluva
150 €
pdf
pdf
1470
Peter Jurčík, IČO: 46783989
67-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 4/2019
25 €
pdf
pdf
1469
Tibor Bilek, IČO: 40168034
66-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 3/2019
25 €
pdf
pdf
1468
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
65-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 2/2019
25 €
pdf
pdf
1467
Ľudovít Fedor, IČO: 32277911
64-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 1/2019
25 €
pdf
pdf
1466
Fond na podporu umenia, IČO: 42418933
63-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04378
1000 €
pdf
pdf
1465
Ivan Butkaj
19-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1464
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO: 00156621
62-2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K445-222-13
168862 €
pdf
pdf
1463
Viktória Žúborová
18-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1462
Anna Orišková
17-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1461
Pavol Kuma
61-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1460
Mária Karcolová - Kvety NIKA
60-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov
870 €
pdf
pdf
1459
Datex odevy mix, IČO: 44015488, DIČ: 1078840004
59-2019 - Zmluva o nájme nebytových priestorov
849 €
pdf
pdf
1458
MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50 068 849, DIČ: 212 016 7126, IČ DPH: SK 212 016 7126
58-2019 Zmluva o manažmente projektu č. 2019/10/PG
750 €
pdf
pdf
1457
Júlia Janoťáková
57-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1456
Marián Žúbor, Kristína Žúborová
56 2019 Kz Zubor
2390 €
pdf
pdf
1455
Irena Timanová
16-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1454
Miroslav Mäsiar a Jana Mäsiarová, Martin Záň AnnaZáňová, Mgr. Mária Drengubiaková, Ľudovít Macek, Jozef Macek, Miroslav Macek, Monika Maceková, Marek Drengubiak
55-2019 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
850 €
pdf
pdf
1453
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
54-2019 Rámcová zmluva o spolupráci
0 €
pdf
pdf
1452
Anton Vojvoda
53-2019 Darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1452
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
52-2019 Dodatok č. 06-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1450
Juraj Popluhár
51-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1449
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
50-2019 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016
0 €
pdf
pdf
1448
Rozália Kolenákova
15-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1447
Ing. Jozef Popluhár
49-2019 Darovacia zmluva
800 €
pdf
pdf
1 2 3 4 38