Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
3
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
doc
doc
17
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
pdf
pdf
11
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Druhý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
20000 €
pdf
pdf
5
Žilinský samosprávny kraj
Finančný príspevok - Cvičme pre radosť
1000 €
pdf
pdf
4
Viktor Mahút
Kúpna zmluva
1682 €
doc
doc
13
SYRKUP, s.r.o
Kúpna zmluva
564 €
pdf
pdf
18
Stanislav Kazárik, Anna Kazáriková
Kúpna zmluva
1915 €
pdf
pdf
20
Ján Záň, Mária Záňová
Kúpna zmluva
976 €
pdf
pdf
8
MVO Ľudia a voda
Odborná činnosť garanta
2700 €
pdf
pdf
12
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Prvý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
91500 €
pdf
pdf
6
Pôdohospodárska platobná agentúra
Viacúčelové ihrisko
77058 €
pdf
pdf
935
Jozef Červeň
Zmluva 9 2015 Cerven 30 Rokov Web
0 €
pdf
pdf
1421
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
Zmluva č. 214/2019/OSV, o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1000 €
pdf
pdf
1494
Dana Chovancová
Zmluva Hm 03 2020 Chovancova Web
150 €
pdf
pdf
9
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12607.2 €
pdf
pdf
10
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12709.2 €
pdf
pdf
14
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
8754 €
pdf
pdf
16
C.E.I. consulting, a.s.
Zmluva o dielo
84363 €
pdf
pdf
2
ADA trading, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 05/2011
46857.4 €
pdf
pdf
7
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie - Zázrivské dni 2011
1000 €
pdf
pdf
834
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00165 182
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo: MK-12/2014/7.1
1000 €
pdf
pdf
1
Spišská katolícka charita
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
1 36 37 38