Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1364
Ján Martoš
99-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1363
Otília Kadášiová, DIČ: 1022845340
98-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné ľudové rezbárstvo“
50 €
pdf
pdf
1362
Juraj Žúbor
97-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1361
Jozef Lodňan
96-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1360
Anton Janík
95-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1359
Anton Švancár
94-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „pletenie košíkov z prútia “
50 €
pdf
pdf
1358
Peter Otruba
93-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné valašské salašnícke remeslo“
50 €
pdf
pdf
1357
Róbert Hozák
92-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Tradičné drotárstvo“
50 €
pdf
pdf
1356
Matej Otruba
91-2018 Zmluva prezentácia tradičného ľudového remesla „Ľudové zvonkárstvo “
50 €
pdf
pdf
1355
Patrik Matúš
90-2018 Zmluva vystúpenie „Ľudovej hudby Zázrivá“
300 €
pdf
pdf
1354
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, IČO: 36140643, DIČ: 2021402108
89-2018 Zmluva scénické pásmo-vystúpenie „Kráľ Matej Korvín a valaská pospolitosť“
250 €
pdf
pdf
1353
Akadémia muzika, IČO: 42391881
88-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórny súbor Zázrivček“
250 €
pdf
pdf
1352
Ľudmila Bellová
87-2018 Zmluva vystúpenie „Folklórneho súboru Kýčera“
300 €
pdf
pdf
1351
Ing. et Bc. Peter Šípek
86-2018 Zmluva hudobné vystúpenie „Ľudovej hudby Javomíček“
300 €
pdf
pdf
1350
Otmar Kantor
85-2018 Zmluva hudobné vystúpenie „Goralská kapela Bukóň“
200 €
pdf
pdf
1349
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, IČO: 00623521
11-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1348
Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
84-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
1769 €
pdf
pdf
1347
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO : 36038351, DIČ :2020087982, IČ DPH: SK2020087982
83-2018 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu
10000 €
pdf
pdf
1346
Poľovnícke združenie Zázrivá, IČO: 31937870
82-2018 Darovacia zmluva
50 €
pdf
pdf
1345
Marta Lášticová
81-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 6/2015
-60 €
pdf
pdf
1344
Milan Pollák
10-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1343
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
80-2018 Asfaltovanie miestnej komunikácie Do Pazderov
67071 €
pdf
pdf
1342
Mária Borončová
09-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1341
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792
79-2018 Kúpna zmluva - traktorový náves
9508 €
pdf
pdf
1340
Ján Drengubiak
78-2018 - Darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1339
Púčeková Štefánia
77-2018 Nájomná zmluva
18 €
pdf
pdf
1338
Pazderová Janka
76-2018 - Nájomná zmluva
33 €
pdf
pdf
1337
TM Sound, s.r.o., IČO: 2022656823, IČ DPH: SK 2022656823
75-2018 CD - valaských pastierskych piesní z regiónu
8064 €
pdf
pdf
1336
Varínska tlačiareň / ELEKTRO AB S.R.O, IČO: 36011843, IČ DPH: SK 2020982502
74-2018 Publikácia o pastierskej kultúre
22380 €
pdf
pdf
1335
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
73-2018 Rekonštrukcia a oprava parkoviska autobusov v centre obce Zázrivá
31818 €
pdf
pdf
1334
MADE s.r.o., IČO: 36041688
72-2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1333
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
71-2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000556-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30000 €
pdf
pdf
1332
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
70-2018 Dodatok č. 2018-03 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1331
ROSSETA s.r.o., IČO:36 284 475, DIČ: 2022194944, IČDPH: SK 2022194944
69-2018 Zmluva o dielo DHZ
42474 €
pdf
pdf
1330
Vladimír Antol
68-2018 Darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1329
Marek Fedor
67-2018 Darovacia zmluva
200 €
pdf
pdf
1328
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
66-2018 Asfaltovanie miestnych komunikácií
36336 €
pdf
pdf
1327
Mesto Dolný Kubín, IČO: 00314463, DIČ: 2021339254
65-2018 mandátna zmluva
0 €
pdf
pdf
1326
Anna Faglicová
64-2018 Darovacia zmluva
231 €
pdf
pdf
1325
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
63-2018 Dodatok č.1 k zmluve č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255 - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
104025 €
pdf
pdf
1 3 4 5 6 7 38