Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1506
Daniela Kubačková
Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1505
Jimed s.r.o., IČO: 53045203
22-2020 Nájomná zmluva
188 €
pdf
pdf
1504
Monika Falátová
21 2020 Byt1ds Falatova
174 €
pdf
pdf
1503
Ing. Igor Forus
20-2020 Kúpna zmluva
766 €
pdf
pdf
1502
Ľubica Vajdová
07-2020 - Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
120 €
pdf
pdf
1501
MPorte s.r.o., IČO: 50500775, DIČ: 2120345986, IČ DPH: SK2120345986
19-2020 Zmluva o dielo - zateplenie MŠ + Dodatok č. 1
211200 €
pdf
pdf
1500
Spoločník, s. r.o., IČO: 36 418 412, DIČ: 2021824299
18-2020 Zmluva O mediálnej službe
800 €
pdf
pdf
1499
Mária Macáková
17-2020 Kúpna zmluva
3060 €
pdf
pdf
1498
Magdaléna Mäsiarová
06-2020 - Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1497
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
16-2020 Dodatok č. 02-2020 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1496
Marta Matúšová
05-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1495
Terézia Butkajová
04-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1494
Dana Chovancová
Zmluva Hm 03 2020 Chovancova Web
150 €
pdf
pdf
1493
Ondrej Karcol
15-2020 Darovacia zmluva
800 €
pdf
pdf
1492
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520
14-2020 ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-002896 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11089 €
pdf
pdf
1491
Peter Vaňko
13-2020 Kúpna zmluva - IVECO
25000 €
pdf
pdf
1490
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie
02-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1489
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
12-2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
4000 €
pdf
pdf
1488
Jozef Janťák
Dodatok č. 2 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 183/2012
192 €
pdf
pdf
1487
Viera Kôpková
01-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802
11-2020 Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1485
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
10-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-187/2020
0 €
pdf
pdf
1484
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
09-2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2020
5500 €
pdf
pdf
1483
NATUR-PACK a.s., IČO: 35 979 798
08-2020 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0 €
pdf
pdf
1482
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
07-2020 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1481
Jaroslav Matúš
06-2020 Kúpna zmluva
430 €
pdf
pdf
1480
Vladimír Komňaťan
05-2020 Kúpna zmluva
440 €
pdf
pdf
1479
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
04-2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1478
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
03-2020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu prenosnou jednotkou GPS
852 €
pdf
pdf
1477
Ľudovít Komňaťan, Marta Komňaťanová
02-2020 Kúpna zmluva
740 €
pdf
pdf
1476
Miroslav Macek
01-2020 Kúpna zmluva
4360 €
pdf
pdf
1475
PharmDr. Monika Kohanová, Ing. Dominik Otruba, Ing. Štefánia Štyráková, MUDr. Mária Beníčková
72-2019 Kúpna zmluva
1230 €
pdf
pdf
1473
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
71-2019 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
827 €
pdf
pdf
1472
Anton Vojvoda
69-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1471
Anton Šušorený
68-2019 Darovacia zmluva
150 €
pdf
pdf
1470
Peter Jurčík, IČO: 46783989
67-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 4/2019
25 €
pdf
pdf
1469
Tibor Bilek, IČO: 40168034
66-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 3/2019
25 €
pdf
pdf
1468
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
65-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 2/2019
25 €
pdf
pdf
1467
Ľudovít Fedor, IČO: 32277911
64-2019 Zmluva o zimnej údržbe ciest č. 1/2019
25 €
pdf
pdf
1466
Fond na podporu umenia, IČO: 42418933
63-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04378
1000 €
pdf
pdf
1 2 3 37